Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950 – i internationalt perspektiv

  • Henning Otte Hansen
Nøgleord: Landbrug, agriculture, strukturudvikling, Structural devolopment, 1950-2016, internationalt perspektiv, international perspective

Resumé

Dansk landbrug har gennemgået en meget omfattende strukturudvikling siden
1950’erne. Spørgsmålene er, hvad der grundlæggende har drevet denne historiske
udvikling, om der er tale om et unikt dansk forløb, eller om der mere eller
mindre er tale om et internationalt udviklingsforløb.
I denne artikel defineres og afgrænses begrebet strukturudvikling. Dernæst
redegøres der for de mulige drivkræfter, der har påvirket strukturudviklingen
i perioden. Endeligt vises og analyseres udvalgte centrale strukturudviklingsforløb
siden 1950: For dansk landbrug og for relevante sammenlignelige lande.
Ved at analysere strukturforholdene i lande med forskellig økonomisk velstand
er det ligeledes muligt at synliggøre den strukturudvikling, som lande har gennemgået eller kan forventes at gennemgå.

Publiceret
2016-01-05
Citation/Eksport
Hansen, H. (2016). Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950 – i internationalt perspektiv. Landbohistorisk Tidsskrift, 13, 1-28. Hentet fra https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/25102
Sektion
Artikler