Bønders bohave og materielle strategier

En analyse af salshusets inventar i Skast Herreds tingbøger 1636-1640

Forfattere

  • Mette Svart Kristiansen

Resumé

En analyse af de ældste skifter i Skast Herreds tingbøger er grundlaget for en undersøgelse af hvilke møbler, brugsgenstande og private ejendele, der fandtes på gårdene i området. Formålet er at give et signalement af gårdenes bohave og indretning og at identificere materielle strategier i bøndernes formueopsparing, som det kom til udtryk i prestigeobjekter i hjemmet. Artiklen består dels af en tematisk analyse fordelt på køkkeninventar, møbler, senge og sengesteder, bordtøj og diverse indbo, dels af en diskussion og vurdering af gårdenes bohave og indretning samt af genstandenes værdi. Endelig vurderes genstandenes kommunikative betydning og deres betydning som luksusvarer og udtryk for velstand eller det modsatte. Den tematiske analyse er uddybet i et stort antal bilag, der giver en detaljeret oversigt over kildematerialet.

Downloads

Publiceret

2024-02-01

Nummer

Sektion

Artikler