Minkavlens historie i Danmark 1930-2021

Forfattere

  • Henning Otte Hansen

Resumé

Den danske pelssektor begyndte i 1930 og sluttede foreløbigt i 2021, hvor de sidste mink blev aflivet. Dermed er en epoke slut efter 90 år. Det har været en interessant erhvervsudvikling med høj vækst og stærk international konkurrenceevne, men også med turbulens – både markedsmæssigt, økonomisk og politisk. Minkavlerne – eller minkfarmerne om man vil – formåede at opbygge en stærk integreret og global værdikæde, og de var på flere områder foregangsmænd for resten af landbruget. Minkavlens historie indeholder interessante milepæle og særlige begivenheder, som har haft afgørende betydning for udviklingen. Der har imidlertid også været nogle længerevarende tendenser og forløb, som også har præget sektorens udvikling i perioden. Både nedslagspunkter, milepæle og de længerevarende tendenser bliver beskrevet og analyseret i denne artikel.

Downloads

Publiceret

2022-12-04