Det fynske ryttergods og kulturlandskabet

Forfattere

  • Per Grau Møller

Resumé

Ryttergods blev oprettet i alle dele af riget under kronen efter 1670 for at styrke militæret. Her fokuseres på det fynske gods, som gennemgik to faser. En første fase frem til 1718, og en anden fase frem til frasalget i 1764. Bøndergodset var i første fase spredt over det meste af Fyn, mens anden fase koncentrerede sig omkring Odense, en fase som er blevet mest kendt ikke mindst på grund af de rytterskoler, som oprettedes her, og hvor mange stadig står i landsbyerne. Sammensætningen af godset i begge faser belyses, herunder hvor godset købtes fra i 1680’erne, og hvem der bidrog i anden fase, og hvem der købte det overskydende. I første fase oprettedes huse til ryttere på eller ved gårdene, og omfanget heraf belyses. Derudover belyses produktionspotentialet på gårdene i begge faser både hvad angår den animalske og vegetabilske produktion samt bygningsmassen. Der relateres især til de overordnede bygdebegreber ager- og skov-/overdrevsbygd, hvor sidstnævntes ressourcer fremtrådte som værdifulde, især for rytteriet med hø og græsning.

Downloads

Publiceret

2022-12-04