”de var alle sammen øde den tid jeg købte dem”

Aspekter af senmiddelalderlige godskompleksers samling, struktur, forvaltning og hoveri med eksempler fra slægterne Thotts og Trolles hovedgårde

Forfattere

  • Flemming Glatter Sørensen

Resumé

Artiklens emne er en undersøgelse af Axelsønnernes danske hovedgårde med tilliggende gods på Sjælland og i Halland, Skåne og Blekinge. Slægten Trolle arvede dele af dette gods. I artiklen inddrages hidtil ikke anvendt kildemateriale fra hovedgårdene Lillö, Hörby og Knabstrup, som kan bidrage til den eksisterende forskning om arrondering, godssamling og hoveri. Godskompleksernes geografiske opbygning og ejernes godserhvervelser undersøges med henblik på besvarelse af spørgsmålet om en godssamling omkring hovedgårdene forekom, og om hensigten var en styrkelse af hovedgårdsdriften. Hoveriets omfang og geografiske fordeling analyseres for at afgøre dets betydning for hovedgårdenes drift.  Det vurderes endvidere, hvilke intentioner ejerne kan have haft med deres godspolitiske handlinger.

Downloads

Publiceret

2022-12-04