Birteline, Jakobine og Knudsine

Almuens brug af ‑ine‑navne i 1800‑tallet

Forfattere

  • Lars-Jakob Harding Kællerød

Nøgleord:

personnavne, kvindenavne, opkaldelse

Resumé

Kvindelige navne dannet til mandsnavne ved suffikset -ine står for en massiv navnemode i den danske personnavnebrug. Navnetypen er (formentlig) et højsocialt fænomen i sit udgangspunkt, men efterhånden er den blevet karakteristisk for den danske bondestand, og med tiden er tillige en del -ine-navne dannede til kvindenavne. -Ine-navnene er afledte enten med det primære suffix -ine eller et sekundært suffiks som eksempelvis -dine, -mine og -sine. I denne artikel præsenteres de foreløbige resultater af et trefaset pilotprojekt, hvor forskellige aspekter af brugen af -ine-navne tages op. Med udgangspunkt i navnestof i folketællinger fra det 18. og 19. århundrede redegøres for manifestationer af kvindelig navnedannelse ved -ine-afledning af mandsnavnene Morten og Søren samt -ine-navne dannet til kvindenavnene Birthe, Bodil, Karen og Mette. På baggrund af de samme folketællinger opstilles -ine-navne i Øster Flakkebjerg Herred på Sydvestsjælland og den nærtliggende købstad Næstved. Slutteligt undersøges opkaldelse efter nære slægtninge som motiv for -ine-navne i en sjællandsk bondeslægt fra Kellerød.

Downloads

Publiceret

2020-05-04 — Opdateret d. 2021-05-18

Versioner