Mandtal [1517] for Ramsø og Ringsted herreder

Forfattere

  • Bent Jørgensen

Nøgleord:

kildeudgivelse, mandtal, ejendomsforhold, senmiddelalder

Resumé

Med nærværende indlæg genoptager Landbohistorisk Tidsskrift en af sine oprindelige kerneopgaver, nemlig udgivelse af kilder til oplysning om landbosamfundets historie i Danmark. Kilden her er det såkaldte Mandtal [1517], der befinder sig på Rigsarkivet. Som titlen antyder, er der tale om en mandtalsliste, der formentlig kan dateres til 1517. Den dækker to midtsjællandske herreder, Ramsø og Ringsted, hvor det landsby for landsby oplyses hvor mange fæstebønder og gårdsæder der findes, samt hvilke godsejere de hører under. Listen har gennem tiden været kendt og anvendt af flere forskere, bl.a. Thelma Jexlev, Erik Ulsig og Bent Jørgensen, men altså endnu aldrig været udgivet – før nu. Foruden en afskrift af selve kildeteksten har udgiveren, Bent Jørgensen, forsynet denne med en præsenterende indledning samt to registre over steder og personer omtalt i teksten.

 

Referencer

Jexlev 1976 = Thelma Jexlev: To sjællandske herreder i Christian 2.s tid, i: Fra dansk senmiddelalder. Nogle kildestudier. Odense, s. 47-89.
Ulsig 1978 = Erik Ulsig: Studier over registret fra Ringsted og Ramsø herreder, i: Bol og by, 2. række, bd. 2. Kbh., s. 49-76.

Downloads

Publiceret

2018-04-13