“Når man bor herude, så …”

Udviklingsmønstre i landdistrikter og reaktioner herpå

Forfattere

  • Gudrun Gormsen

Nøgleord:

landdistrikter, landsbyer, erhversudvikling, bosætningsmønstre, erhverv

Resumé

I mange yderkommuner er servicefunktioner og arbejdspladser forsvundet i
de seneste årtier, og funktionstømningen har haft store konsekvenser for småbyerne
på landet. På baggrund af syv museers undersøgelse af 14 landsbyer
i henholdsvis Thy, Vestjylland, Vesthimmerland, Sønderjylland, Djursland og
Lolland beskriver artiklen de forandringer, der er sket. Den diskuterer det ydre
pres, der er på landsbyerne i dag, i form af ændret erhvervsudvikling, ændringer
i bosætningsmønstre og tab af institutioner, men behandler også de initiativer,
som beboerne i landsbyerne iværksætter for at imødegå en negativ udvikling og
for at gøre byerne til attraktive bosætningsbyer.

Downloads

Publiceret

2019-04-13