Personalhistorie og sagnfortælling

Et indledende studie over den sønderjyske fortæller Cæcilie Magdalene Hansen (1829–1919)

Forfattere

  • Martin Sejer Danielsen

Nøgleord:

folkeminder, sagn, Sønderjylland, Als, Evald Tang Kristensen

Resumé

I 1894 mødte folkemindesamler Evald Tang Kristensen den fattige kone Cæcilie
Magdalene Hansen på øen Als i Sønderjylland. Cæcilie kunne blandt andet
fortælle sagn, og i artiklen analyseres tre sagn i samspil med en præsentation af
Cæcilies livshistorie, som den fremgår af personalhistoriske kilder og arkiverne
ved Dansk Folkemindesamling. I artiklen diskuteres også Cæcilies tendens til at
inddrage sine egne familiemedlemmer i sagnene. I et bredere perspektiv sættes
Cæcilies livshistorie og sagnanalyserne i relation til de historiske forhold, hun
levede under. Sagnene kan læses som et forsøg på at forstå og få kontrol med de
ellers uforudsigelige ændringer i samfund og vejrlig, der hurtigt skubbede landbosamfundets
laveste klasse over på den forkerte side af sultegrænsen.

Downloads

Publiceret

2019-04-13