Processioner i Nürnberg: De nationalsocialistiske rigspartidage under Det Tredje Rige, 1933-38

  • Erik Sporon Fiedler
Nøgleord: The Nuremberg Party Rallies, National Socialism, religion and politics, political religion, processions.

Resumé

English abstract: The Nuremberg Party Rallies of the National Socialists are arguably the most important events on the special liturgical calendar of the Nazi-movement. A lot of the phenomena that make the Nazi movement a political religion are present at the rallies. The aim of this article is to give a thorough historical description of the events, especially the rallies that took place between 1933 and 1938, and to place them in a context where their significance to the study of religion becomes clear. The article begins with a brief discussion of the concept of political religion, and a historical account of the rallies is then given. Finally, the article considers the special relevance of the processions held during the rallies.

Dansk resume: De nazistiske partikongresser, der blev afholdt i Nürnberg, er formentlig den vigtigste begivenhed i den særlige nazistiske højtidskalender. På partidagene forekom mange af de ting, der gør, at nazismen ofte bliver betragtet en politisk religion. Sigtet med artiklen er at give en grundig historisk beskrivelse af begivenheden, særligt som den tog sig ud i perioden 1933-38, og at indplacere den i en kontekst, hvor den får religionsvidenskabelig relevans. Artiklen begynder med en kort diskussion af begrebet politisk religion, førend der gives en historisk redegørelse for partidagene. Afslutningsvis behandler artiklen den særlige betydning, de processioner har, der afholdtes under partidagene.

Publiceret
2017-06-15
Citation/Eksport
Fiedler, E. S. (2017). Processioner i Nürnberg: De nationalsocialistiske rigspartidage under Det Tredje Rige, 1933-38. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (66), 182-202. https://doi.org/10.7146/rt.v0i66.26455
Sektion
Artikler