Implementering af iPads i undervisningen på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT), Aarhus Universitet.

Forfattere

  • Mads Ronald Dahl Center for medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
  • Annette Smed Svanholm Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v6i10.7290

Nøgleord:

mobil teknologi, læring, undervisnings udvikling

Resumé

Tema

De unge, fra den digitale generation har mange digitale kundskaber, men det er de sociale medier de mestrer. De it-kompetencer som erhvervslivet efterlyser, hos nye medarbejdere, er i høj grad funktions og anvendelses kompetencer, hvor it kan bruges som værktøj til administration, drift, informations og kommunikations teknologi. I tandlægeerhvervet vil den fremtidige procedure for dokumentation, journalisering og kommunikation med de offentlige myndigheder være digitaliseret og baseret på medarbejdernes it-kompetencer. I pilot projekt blev iPads implementeret som værktøj for formidling af fagets grundbog og case kompendier. Det digitale undervisningsmateriale blev i projektet tilgængeligt som I-bog, video og PDF dokumenter, samt suppleret og understøttet af et LMS (Learning Management System).

Fokus

Målet var først og fremmest at udvikle et undervisningsforløb, som løftede eleverne fra at kunne anvende, analysere og forholde sig formaliseret til faget, til i højere grad at kunne generalisere, reflektere og fremsætte fagrelevante hypoteser.

Konklusion

En fagdidaktisk brug af moderne informationsteknologi kræver en reflekteret forberedelse, struktureret planlægning og holdningsændring hos både elever og undervisere. I denne artikel vil vi beskrive den forberedelse, investering og ændring, som én implementering af iPads i dette konkrete undervisningsforløb betød.

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2013-02-21

Citation/Eksport

Dahl, M. R., & Svanholm, A. S. (2013). Implementering af iPads i undervisningen på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT), Aarhus Universitet. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 6(10). https://doi.org/10.7146/lom.v6i10.7290