Mål, motivation og fokus i undervisningen – med e-portfolio

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.25608

Nøgleord:

e-portfolio, e-læring, universitetspædagogik

Resumé

Denne artikel undersøger, hvordan e-portfolio kan bruges til at skabe mål, motivation og fokus i undervisningen på en videregående uddannelse på baggrund af evaluering af et e-portfolioforløb. Antagelsen er, at netop det, at de studerende har et mål med undervisningen, hjælper dem til at bevare det nødvendige fokus undervisningsforløbet igennem, og motiverer dem i deres arbejde – hvilket antages i sidste ende at øge deres læringsudbytte. Resultaterne af undersøgelsen indikerer, at en e-portfolio kan fungere som den røde tråd i undervisningsforløbet, hvor den kan være med til at skabe det nødvendige overblik over fagets forskellige elementer og tydeliggøre sammen-hængen mellem dem. Dette ses som en stærkt motiverende faktor for de studerende, ligesom det virker motiverende for dem, at de kan følge med i medstuderendes arbejde, give/modtage feedback og lade sig inspirere af dette. Resultaterne viser endvidere, at grundig vejledning ift. anvendelse af portfolioværktøjet samt tydelige retningslinjer og krav til arbejdet med portfolioen er nødvendige for et vellykket forløb.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografier

Laila Kjærbæk, Syddansk Universitet

Lektor

Institut for Sprog og Kommunikation

Inger-Marie Falgren Christensen, Syddansk Universitet

Specialkonsulent

SDU Universitetspædagogik

Referencer

Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy, F. (2010). Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5(3), 243-260. doi:10.1016/j.edurev.2010.06.001

Briggs, A. R. J., Clark, J., & Hall, I. (2012). Building bridges: understanding student transition to university. Quality in Higher Education, 18(1), 3-21. doi:10.1080/13538322.2011.614468

Chen, B., Seilhamer, R., Bennet, L. and Bauer, S. (2015). Students’ Mobile Learning Practices in Higher Education: A Multi-Year Study. Educause Review, June 22, 2015.

Donnison, S., & Penn-Edwards, S. (2012). Focusing on first year assessment: surface or deep approaches to learning? The International Journal of the First Year in Higher Education, 3(2), 9. doi:10.5204/intjfyhe.v3i2.127

Driessen, E. W., Muijtjens, A. M. M., Tartwijk, J. v., & Vleuten, C. P. M. v. d. (2007). Web- or paper-based portfolios: is there a difference? Medical Education 2007, 41, 1067-1073.

Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (2011). Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective: macro-, meso- and micro-level influences. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 36, No. 1, January 2011, 63-79.

Englund, C., Olofsson, A. D., & Price, L. (2016). Teaching with technology in higher education: understanding conceptual change and development in practice. Higher Education Research & Development, 36(1), 73-87. doi:10.1080/07294360.2016.1171300

Entwistle, N. (2009). Teaching for understanding at university: Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking. London: Palgrave Macmillan.

Eynon, B., Gambino, L. M., & Török, J. (2014). Completion, Quality, and Change: The Difference E-Portfolios Make. Peer Review, 16(1), Winter 2014, 8-18.

Frederiksen, M. (2013). Integration I ‘mixed methods’ forskning: Metode eller design. IN Metode & Forskningsdesign. Nr. 1, 2013, 17-40.

Güzeller, C. O. (2012). The effect of web-based portfolio use on academic achievement and retention. Asia Pacific Education Review, 2012, 13, 457-464.

Henderson, M., Selwyn, N., Finger, G., & Aston, R. (2015). Students’ everyday engagement with digital technology in university: exploring patterns of use and ‘usefulness’. Journal of Higher Education Policy and Management, 37(3), 308-319. doi:10.1080/1360080x.2015.1034424

Johannsen, B. F, Ulriksen, L. & Holmegaard, H. T. (2013). 3.1. Deltagerforudsætninger I: Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (red.) (2013). Universitetspædagogik. Frederiksaberg C: Samfundslitteratur.

Johnson, B. & Christensen, L. (2012). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. 4. udgave. SAGE Publications.

Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., and Hall, C. (2016). NMC Horizon Report: 2016. Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det Kvalitative Forskningsinterview som Håndværk. 3. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Lund, B. (red.) (2008). Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Means, T. B., Jonassen, D. H., & Dwyer, F. M. (1997). Enhancing relevance: Embedded ARCS strategies vs. purpose. Educational Technology Research and Development, 45(1), 5-17.

Mohamad, S. N. A., Embi, M. A., & Nordin, N. M. (2016). Designing an E-Portfolio as a Storage, Workspace and Showcase for Social Sciences and Humanities in Higher Education Institutions (HEIs). Asian Social Science, 12(5), 2016, 185-194.

Moon, J. (2004). A Handbook of Reflective and Experiential Learning. London: Routledge Falmer.

Morgan, D. L. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. Qualitative Health Research 8, 362-376.

Paulson, F. L, Paulson, P. R & Meyer, C. A. (1991). What Makes a Portfolio a Portfolio? Educational Leadership, February 1991, Volume 48, Issue 5, 60-63.

Popescu-Mitroia, M., Todorescu, L., Greculescu, A. (2015). The Usefulness of Portfolios as Assessment Tools in Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 (2015), 2645 - 2649.

Price, L., & Kirkwood, A. (2013). Using technology for teaching and learning in higher education: a critical review of the role of evidence in informing practice. Higher Education Research & Development, 33(3), 549-564. doi:10.1080/07294360.2013.841643

Selwyn, N. (2016). Digital downsides: exploring university students’ negative engagements with digital technology. Teaching in Higher Education, 21(8), 1006-1021. doi:10.1080/13562517.2016.1213229

Smith, E., & Mills, J. (2009). E-portfolios and first year students - do we assume too much? Paper presented at the 20th Annual Conference for the Australasian Association for Engineering Education, 6-9 December 2009: Engineering the Curriculum. Barton, A.C.T.: Engineers Australia, 2009, 400-404.

Smith, K. & Tillema, H. (2003). Clarifying Different Types of Portfolio Use. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 28, No. 6, December 2003, 625-648.

Struyven, K., Dochy, F., Janssens, S., & Gielen, S. (2006). On the dynamics of students' approaches to learning: The effects of the teaching/learning environment. Learning and Instruction, 16(4), 279-294. doi:10.1016/j.learninstruc.2006.07.001

Studieordningen for BA i Audiologi og for BA i Logopædi (2015). Det Humanistiske Fakultet. Syddansk Universitet.

Trigwell, K., & Prosser, M. (1991). Improving the quality of student learning: the influence of learning context and student approaches to learning on learning outcomes. Higher Education, 22(3), 251-266.

Ugolini, F. C. & Orazi, R. (2015). Constructing an e-portfolio of competences with higher education students of postsecondary age group. Technological issues and outcomes. Research on Education and Media. Volume 7, Issue 1, 2015.

Wingate, U. (2007). A Framework for Transition: Supporting ‘Learning to Learn’ in Higher Education. Higher Education Quarterly, 61(3), 391-405. doi:10.1111/j.1468-2273.2007.00361.x

Woodward, H. & Nanlohy, P. (2004). Digital portfolios: fact or fashion? Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 29, No. 2, April 2004, 227-238.

Yancey, K. B. (1998). Reflection in the writing classroom. Logan, UT: Utah State University Press.

Yorke, M. (2006). Student engagement: Deep, surface or strategic. Paper presented at the Keynote address to the 9th Pacific Rim Conference on the First Year in Higher Education, Griffith University, Australia.

Zepke, N. (2015). Student engagement research: thinking beyond the mainstream. Higher Education Research & Development, 34(6), 1311-1323.

Downloads

Publiceret

17-05-2017

Citation/Eksport

Kjærbæk, L., & Christensen, I.-M. F. (2017). Mål, motivation og fokus i undervisningen – med e-portfolio. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 10(17). https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.25608