Brahetrolleborg - fæstegodsets udvikling 1780-1920

Forfattere

  • René Schrøder Christensen

Nøgleord:

fæstegods, lensafløsning, brugsstruktur,

Resumé

Baroniet Brahetrolleborgs brugsstruktur undersøges i tiden efter udskiftningen frem til lensafløsningen med godsets jordebøger som hovedkilde. Det særlige forhold, at gårdene var knyttet til hovedgården frem til periodens slutning i kraft af arvefæstet, forårsagede en træg udstykning til forskel fra selvejerdominerede egne. Det påpeges, at arvefæstet i højere grad end hidtil, bør betragtes som en blanding mellem det regulære fæste og selvejet med hensyn til den strukturelle udvikling - i det mindste på Brahetrolleborg.

 

Downloads

Publiceret

2005-07-27

Nummer

Sektion

Artikler