Livet som landmand anno 2004 - en interviewundersøgelse blandt sydvestjyske landmandsfamilier

Forfattere

  • Lone Jeppesen
  • Flemming Just

Nøgleord:

landmandsliv, interviewundersøgelse, sydsvestjylland, landmandsfamilier, farming families, 2004, interview survey, lifestyle, technological development

Resumé

En gruppe studerende ved Syddansk Universitet i Esbjerg foretog i efteråret 2004 interviews med en række lokale landmænd om deres tilværelse som sydvestjysk landmand i dag. I denne artikel præsenteres resultaterne af interviewundersøgelsen samt de studerendes konklusioner. De interviewede landmænd fortæller om deres syn på forandringer indenfor deres erhverv, og de reflekterer over fordele og ulemper ved landmandslivet set i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Interviewundersøgelsen viser, at den strukturelle og teknologiske modernisering af landbruget i høj grad har påvirket det daglige arbejde på bedriften, men ikke afgørende har ændret landmændenes syn på landbruget som en livsform.

Downloads

Publiceret

2006-05-14