Livsformer i en verden under forandring

Forfattere

  • Niels Jul Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137990

Nøgleord:

arbejdsliv, familieliv, migration, kulturel sameksistens, stats- og livsformsteori, Danmark, Kina

Resumé

Præses-forelæsning, disputatsforsvar ved Europæisk Etnologi, Saxo-instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
Den 2. september 2022 forsvarede Niels Jul Nielsen sin doktordisputats ved Europæisk Etnologi. Disputatsen Livsformer i en verden under forandring består af en række afhandlinger og en sammenfattende redegørelse.1 Nærværende artikel er en let redigeret udgave af den forelæsning, forsvaret indledtes med.

Referencer

Adsersen, Torkil, & Nielsen, Niels Jul. 2005. Sjak, mestre og skibsbyggeri. Arbejdsliv og dagligdag på B&W 1945-1996. København: Arbejdermuseet et al.

Andreß, Hans-Jürgen & Lohmann, Henning. 2008: The Working Poor in Europe: Employment, Poverty and Globalization. Cornwall: Edward Elgar Ltd.

Arnfred, Niels; Kjellberg, Anders & Malmgren, Britta. 1976. Stat og klasser under kapitalismen – en introduktion, Viborg

Bell, D. 1976. The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York, NY: Penguin Books.

Bolving, Klaus & Højrup, Thomas, red. 2007. Velfærdssamfund – velfærdsstaters forsvarsform? København: Museum Tusculanum.

Buus, Henriette. 1999. Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse: en interpellationsanalyse. København: Museum Tusculanum.

Buus, Henriette. 2008. Indretning og efterretning : Rockefeller Foundations indflydelse på den danske velfærdsstat 1920-1970. København: Museum Tusculanum.

Carrier, James G. 2015. “The Concept of Class”. Carrier, J., Kalb, D. (red.): Anthropologies of class: power, practice and inequality, Cambridge University Press: Cambridge, United Kingdom, s. 29-40

Christiansen, Palle Ove. 1980. Fire landsbyer: en etnologisk rapport om nutidige livsformer. København: Landsbykommissionen

Crouch, Colin. 2016: „Flexicurity and the Crisis.“ In: T.P. Larsen & A. Ilsøe (red.), Den Danske Model set udefra: Komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 191–208.

Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. London: Stanford University Press.

Daun, Åke. 1969. Upp till kamp i båtskärsnäs: en etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse. Bokförlaget Prisma/Föreningen Verdandi, Stockholm

Erixon, Sigurd & Ljung, Sven. 1972: Skultuna Bruks historia. 3. Uppsala

Goldthorpe H., John; Lockwood, David; Bechhofer, Frank & Platt, Jennifer. 1969. The Affluent Worker in the Class Structure. Cambridge: CUP Archive.

Hansen, Dorthe Vejen. 2004. “Embedslivsform – om at navigere mellem civilsamfund og stat”, i M. O. Kruse (red.): I statens tjeneste: korruption, bestikkelse og underslæb blandt enevældens embedsmænd, Den jyske historiker, s. 13–27.

Hanssen, Börje. 1952. Österlen: En studie över social-antropologiska sammanhang under 1600- och 1700- talen i sydöstra Skåne. LTs Förlag.

Højrup, Thomas. 1983. Det glemte folk: livsformer og centraldirigering. Hørsholm: Institut for Europæisk Folkelivsforskning: Statens Byggeforskningsinstitut.

Højrup, Thomas. 1995. Omkring livsformsanalysens udvikling. København: Museum Tusculanum.

Højrup, Thomas. 2003. Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? Introduktion til et kulturteoretisk og kulturhistorisk bidrag. København: Museum Tusculanum.

Højrup, Thomas. 2007. “Kulturkamp, anerkendelseskamp og velfærdspolitik”. S. 23–129 i Velfærdssamfund – velfærdsstaters forsvarsform?, T. Højrup og K. Bolving(red.). København: Museum Tusculanum.

Højrup, Thomas, & Jul Nielsen, Niels. 2023. Life-Modes in a Changing World Order. Aalborg University Press. Herfra er til doktorafhandlingen indleveret følgende kapitler skrevet af Niels Jul Nielsen: Introduction to the neoculturation of life-modes in a state system under transition (59 s.); Workers – principal preconditions (47 s.); Tempcon – from owner-driven to shareholder-based (59 s.); TechFac – global high-end supplier with one owner (44 s.); Farmers in processes of neoculturation (24 s.); Salling in China – China in Salling (97 s.); Workers’ lives – family, work, and the social formation (136 s.); ’Eastern workers’ (40 s.); Executors of endurance and temporariness – owners, managers and public leaders (168 s.).

Jørgensen, Birte Bech & Thomsen, Leif. 1978: Hverdagslivet i en forstad: drømme, realiteter og sociale konflikter, Munksgaard: København.

Marcus, George E., & Pisarro, Marcello. 2008. “The End(s) of Ethnography: Social/Cultural Anthropology’s Signature Form of Producing Knowledge in Transition”. Cultural Anthropology 23(1), s. 1–14. doi: 10.1111/j.1548-1360.2008.00001.x.

Møllgaard, Johannes. 2001. “Skive 1660-1800”. i Skive kommunes historie, G.Gormsen og N. Mortensen (red.). Skive.

Nielsen, Niels Jul. 2002. Virksomhed og arbejderliv – bånd, brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920. København: Museum Tusculanum.

Nielsen, Niels Jul. 2004. Mellem storpolitik og værkstedsgulv: den danske arbejder – før, under og efter den kolde krig. København: Museum Tusculanum.

Nielsen, Niels Jul. 2013. “Grænseløse arbejdere – en diskussion af identitet og selvbevidsthed med udgangspunkt i polske migrantarbejdere“. Arbejderhistorie : tidsskrift for historie, kultur og politik. s. 44–60.

Nielsen, Niels Jul. 2015. “Polishness as Entrance Ticket and Barrier to an Altered Labour Market in the Danish Construction Industry”. Work Organisation, Labour and Globalisation Vol. 9(No. 1), s. 63–75. doi: 10.13169/workorgalaboglob.9.1.0063

Nielsen, Niels Jul. 2021. “Etnologi som studiet af praksis: Enhed, flerhed, helhed – og forandring”. Culture and History (2), s. 33–41. doi: https://tidsskrift.dk/ culturehistoryku/article/view/127333

Nielsen, Niels Jul. 2022a. Livsformer i en verden under forandring. Sammenfattende redegørelse for forskningsdagsorden og forskningsresultater i tilknytning til afhandlinger indleveret med henblik på antagelse til bedømmelse for den filosofiske doktorgrad. Afdeling for Europæisk Etnologi, Københavns Universitet. https://static-curis.ku.dk/portal/files/289232976/Jul_Nielsen_Sammenfattende_redeg_relse.pdf

Nielsen, Niels Jul. 2022b: “Governance or interpellation? An elaboration of civil servant practice(s)”. Ethnologia Europaea 52(1), s. 1-22, doi: https://doi.org/10.16995/ee.3004

Nielsen, Niels Jul, & Rohde, Sabine Louise Køhn. 2018. “‘Talenter’ – mellem forventninger og praksis. Introduktion til studier af højtuddannede migranter.” Culture & History (3), s. 4–26. doi: https://tidsskrift.dk/culturehistoryku/article/view/109695

Nielsen, Niels Jul, & Sandberg, Marie. 2014. “Between Social Dumping and Social Protection: The Challenge and Re-Negotiation of Creating ’orderly WorkingConditions’ among Polish Circular Migrants in the Copenhagen Area, Denmark.”Ethnologia Europaea (44:1), s. 23–37. doi: https://doi.org/10.16995/ee.1119

Nielsen, Sigge Winther. 2021. Entreprenørstaten: Hvorfor vælgernes ønsker forsvinder op i den blå luft – og hvordan vi fikser det. Gad.

Olsen, Janus Jul, & Nielsen, Niels Jul. 2017. “Flexicurity without Security. An Inquiry into the Danish Flexicurity Model in a Neoliberal Era”. Ethnologia Europaea (47:2), s. 40–56. doi: https://doi.org/10.16995/ee.1143

Poulantzas, Nicos. 1973. Political Power and Social Classes. London: NLB.

Downloads

Publiceret

2023-06-15

Citation/Eksport

Jul Nielsen, N. (2023). Livsformer i en verden under forandring. Kulturstudier, 2023(1). https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137990