Om tidsskriftet

Fokus og område

Kulturstudier er et forskningsbaseret og kvalitetsbedømt tidsskrift, der bringer artikler med udgangspunkt i historiske og aktuelle studier af steder, folk, kultur og dagligliv. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972) og har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark.

Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og Foreningen Danmarks Folkeminder. Kulturstudier er et open access-tidsskrift og er gratis tilgængeligt på internettet fra udgivelsesdagen. Driften af Kulturstudier finansieres af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, og udviklingsarbejdet er støttet af Farumgaard Fonden og Lillian og Dan Finks Fond.

Peer review-proces

Tidsskriftet benytter sig af eksterne reviewere med forskningskompetence på mindst ph.d niveau og en ekspertviden indenfor de i de forskelle artikler berørte emner.

Publiceringshyppighed

Tidsskriftet Kulturstudier udkommer to gange årligt.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Gebyrer og betaling

Vi opkræver ikke gebyrer i forbindelse med bedømmelse og publicering af artikler.

Copyright

Tidsskriftet Kulturstudier er, som open access tidsskrift, medlem af Directory of Open Access Journals (DOAJ). Herfor er alle artikler udgivet af Kulturstudier licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 4.0 International Licens, CC BY-NC-ND.

Licens_CC-BY-NC-ND

Sponsors

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Dansk Folkemindesamling og Nationalmuseet.

  • Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Dansk Folkemindesamling og Nationalmuseet

Bidragyder

Lillian og Dan Finks Fond