https://tidsskrift.dk/fn/issue/feed Kulturstudier 2022-06-14T18:45:46+02:00 Ida Marie Lybecker Korning Ida.korning@gmail.com Open Journal Systems Tidsskriftet publicerer bidrag med historisk og etnografisk indhold. https://tidsskrift.dk/fn/article/view/132888 Opgør med Victorianismen 2022-06-14T16:55:52+02:00 Hans Bonde hbonde@nexs.ku.dk <p>Artiklen bygger på en omfattende brevsamling: “40 års elskovsbreve”, der beskriver det erotiske samliv mellem den – efter udgivelsen af gymnastikbogen Mit System i 1904 – verdensberømte gymnastikpædagog Jørgen (Peter) Müller og hans livsledsager Marie og meget mere om hverdagsliv og kropshistorie ikke mindst i 1890’erne.</p> 2022-06-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kulturstudier https://tidsskrift.dk/fn/article/view/132889 Vold og Volde i et stormfuldt landskab 2022-06-14T18:13:21+02:00 Mads Daugbjerg mads.daugbjerg@cas.au.dk <p>Denne artikel fokuserer på de mange ruiner af bunkers fra Anden Verdenskrig, som stadig sætter deres præg på den jyske Vesterhavskyst. Dens anliggende er at undersøge denne tunge, komplekse og uafklarede kulturarv, der i dag er vokset sammen med kystlandskabets natur, i en nutids- og efterkrigsoptik. Empirisk materiale fra et nyligt forsknings- og udviklingsprojekt, der søgte at udnytte et af de tidligere tyske forsvarsanlæg på nye måder, suppleres med historiske eksempler og diskuteres i lyset af kulturteoretisk litteratur, der ikke alene ser bunkerne som historiske spor, men også som æstetisk-arkitektoniske strukturer med fortsat appel og fascinationskraft.</p> 2022-06-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kulturstudier https://tidsskrift.dk/fn/article/view/132890 At tage plads i andres kulturhistoriske helligdom 2022-06-14T18:30:20+02:00 Birgitte Romme Larsen brl@edu.au.dk <p>Artiklen bygger på en antropologisk undersøgelse om ’udflytningen af statslige arbejdspladser’ fra København til provinsen i form af et etnografisk casestudie af statsinstitutionen Notas omplacering til Nakskov på Vestlolland. Belyst fra et samtidigt arbejdsplads- og lokalsamfundsperspektiv og med udgangspunkt i materialitet og tidslighed og disses forbundethed analyseres det, hvordan Notas indflytning i akkurat byens tidligere rådhusbygning får betydning for lokalsamfundets modtagelse af arbejdspladsen og hermed også for indretningen af dennes nye dagligdag. Mens det er med tanke på Danmarks samlede fremtid, at Nota må ”flytte ud”, viser artiklen omvendt, hvordan det i høj grad bliver med tanke for Nakskovs kulturhistorie og lokale kollektive erindring som forhenværende selvstændig bykommune, at Nota må flytte ind.</p> 2022-06-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kulturstudier