https://tidsskrift.dk/fn/issue/feed Kulturstudier 2019-12-14T02:50:44+01:00 Tobias Overlund Stannius kontakt.kulturstudier@gmail.com Open Journal Systems Tidsskriftet publicerer bidrag med historisk og etnografisk indhold. https://tidsskrift.dk/fn/article/view/115239 DANSKER FØRST OG AMERIKANER SAA? 2019-12-14T02:50:44+01:00 Redaktionssekretær Kulturstudier kontakt.kulturstudier@gmail.com <p>I perioden 1908-1930 afholdtes en række dansk-amerikanske stævner på danske folkehøjskoler med det formål at (gen)etablere danske udvandreres tilhørsforhold til Danmark. Med udgangspunkt i disse stævner undersøger artiklen, hvordan hjemlandsturisme er blevet anvendt som et transnationalt redskab til at producere dansk identitet. Artiklen demonstrerer, at den danskamerikanske hjemlandsturisme markerer begyndelsen på en transnational kulturudveksling, som er bemærkelsesværdig, dels fordi den finder sted allerede i begyndelsen af det 20. århundrede, og dels fordi den var motiveret af en grundtvigiansk organisation med en klar nationalistisk agenda. Eftersom den tidligste dansk-amerikanske hjemlandsturisme ikke tidligere er blevet udforsket, bidrager artiklen til at fortælle et hidtil ukendt kapitel af den danskamerikanske historie.</p> 2019-08-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/115241 FLYGTNINGENS VILKÅR 2019-12-14T02:50:40+01:00 Redaktionssekretær Kulturstudier kontakt.kulturstudier@gmail.com <p>Med inspiration fra filosoffen Hannah Arendt vil jeg rette blikket mod flugten som et eksistentielt vilkår. I det perspektiv kan flugten opfattes som en indstiftende begivenhed, der igangsætter en kæde af handlinger og reaktioner i verden og ikke mindst hos det menneske, for hvem flugten konstituerer en ny virkelighed. Artiklens empiriske grundlag er en række etnografiske interviews og samtaler med flygtninge i forbindelse med feltarbejder i Libanon udført i perioden 2017-2019.</p> 2019-08-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/115242 FRA BONDE TIL KONGE 2019-12-14T02:50:36+01:00 Redaktionssekretær Kulturstudier kontakt.kulturstudier@gmail.com <p>Skatter og afgifter var en væsentlig del af middelalderens økonomi. I det væsentlige forstår forskningen disse fænomener som en del af den overordnede fortælling om centralisering og rigets opbygning. Det foreslås i artiklen, at dette perspektiv suppleres med forståelsen af skatter og afgifter som akkumulerende strukturer omkring samfundseliten, fordi dette tillader nye blik, metoder og teorier på væsentlige spørgsmål om senmiddelalderens opbygning og kultur. Dette gælder i særdeleshed i forhold til dets bureaukrati, centralisering, dokumentationspligt- og ambition, samt bønders og herrers selvforståelse gennem deres respektive roller i skattevæsenet som enten “givere” eller “modtagere”</p> 2019-08-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##