Kulturstudier https://tidsskrift.dk/fn Tidsskriftet publicerer bidrag med historisk og etnografisk indhold. da-DK <p>Artikler udgivet i Kulturstudier må ikke frit offentliggøres på egne eller institutionelle hjemmesider i deres helhed det første år. I tilfælde af, at den institution man er tilknyttet kræver publicering indenfor systemet, kan man her med fordel angive en kort sammenfatning af artiklen, og så et link til Kulturstudier, hvor artiklen ellers er frit tilgængeligt.</p> kontakt.kulturstudier@gmail.com (Tobias Overlund Stannius) kontakt.kulturstudier@gmail.com (Tobias Overlund Stannius) lør, 22 dec 2018 11:06:41 +0100 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Museumsaktivisme https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111705 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Aktivisme er en praksis, hvor museerne bruger historie og deres magtfulde position i samfundet som etablerede videns- og kulturinstitutioner til at bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemer. Men hvordan bør museerne bidrage til løsningen af samfundsproblemer som f.eks. social udsathed?<br> Det diskuterer jeg på skuldrene af museumsstudierne i aktivisme og en fortællingsanalyse af Danmarks Forsorgsmuseums brug af historie om socialt udsatte i udstillingen Skjulte Danmarkshistorier (2017). Danske museer bør ligesom Forsorgsmuseet bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemer gennem repræsentation af underrepræsenterede, samskabende samarbejder med underrepræsenterede og deltagelse i den offentlige debat om problemerne. Endelig bør danske museer lære af Forsorgsmuseets videre potentialer for aktivisme gennem løsningsorienterede spørgsmål, som leder op til engagement i underrepræsenteredes aktioner.</p> </div> </div> </div> Christina Holst ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111705 fre, 21 dec 2018 16:56:30 +0100 Marmorgalleriets ikonografi https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111706 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Frederiksborg Slot står som et prægtigt mindesmærke over Christian IV’s ønske om at blive set som en europæisk fyrste. Et af de væsentligste elementer i denne bestræbelse er Marmorgalleriet, som endnu pryder slottets hovedfløj. Marmorgalleriet blev udsmykket med skulpturer og relieffer med temaer fra antikken. Disse udgjorde tilsammen en ikonografisk fremstilling, som kongen kunne spejle sig i. Dette marmorgalleri blev delvist skabt af Amsterdams berømte billedhugger Hendrick de Keyser og er som den eneste skandinaviske konstruktion afbilledet i det berømte værk Architectura Moderna. Tilsammen udgør alt dette en unik indgang til forståelsen af det kulturhistoriske møde mellem oldtidsfascination og „moderne“ arkitektoniske strømninger på grænsen mellem renæssancen og barokken. Men for at forstå netop dette er der et centralt spørgsmål som først må besvares, og som vækker stor uenighed i forskningen: Hvordan så Marmorgalleriet oprindeligt ud, og hvordan relaterer det sig til beskrivelsen i Architectura Moderna? Denne artikel vil behandle netop denne problemstilling.</p> </div> </div> </div> Christina Lysbjerg Mogensen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111706 fre, 21 dec 2018 16:56:09 +0100 Herremand til hest https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111707 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Adelens hestehold og herregårdens heste var en grundlæggende og uomgængelig del af 15- og 1600-tallets danske adelskultur. Med udgangspunkt i rigsråd Eske Brocks dagbøger fra begyndelsen af 1600-tallet har denne artikel til formål at undersøge netop dette element af adelskulturen og i den sammenhæng lægge særlig vægt på hestens mangesidede rolle som redskab og symbol i periodens adelige dagligdag.</p> </div> </div> </div> Kasper Steenfeldt Tipsmark ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111707 fre, 21 dec 2018 16:55:49 +0100 Søvn og mytisk tid https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111708 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Charlotte: Nogle gang ligger jeg med øjnene lukket og føler, at jeg sover, selvom jeg kan høre, hvad der foregår, men jeg er så langt væk, at jeg ikke reflekterer over det.</p> </div> </div> </div> Michael Christian Andersen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111708 fre, 21 dec 2018 16:55:30 +0100 Fotografiet i samfundets tjeneste https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111709 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I starten af det 20. århundrede begyndte lysbilledforedrag at erstatte og supplere anskuelsestavler og lokale materialesamlinger som pædagogisk-didaktisk middel i de danske skoler, og lysbilledforedraget vandt også udbredelse som kommunikativt medie i forskellige foreningssammenhænge, hvor omrejsende foredragsholdere illustrerede deres beretninger med livagtige gengivelser af situationer, steder og objekter på lærredet. Som sådan havde anvendelsen af lysbilleder en langt mere social og massekommunikativ karakter end fx det professionelle eller det personlige fotografi.</p> </div> </div> </div> Michael Haldrup, Wibeke Haldrup ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111709 fre, 21 dec 2018 16:55:03 +0100 Ny Odense https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111710 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Der bliver revet ned og bygget nyt i centrum af Odense i disse år med en hast, som ikke er set siden 1960’erne. Denne artikel beskæftiger sig med baggrunden for de store projekter og undersøger, hvilke problemer der er blevet opfattet som de centrale i nyere byudviklingspolitik i Odense.<br> Problemer, der blev opfattet som lokale, indgik i en transnational udveksling af byudviklingspolitik, der lagde vægt på at fremelske en kreativ økonomi. De politiske problemrepræsentationer i Odense satte byens identitet i spil.</p> </div> </div> </div> Sissel Bjerrum Fossat ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/fn/article/view/111710 fre, 21 dec 2018 00:00:00 +0100