Nyeste nummer

Årg. 7 Nr. 2/3 (2011)
Se alle numre

Dansk Biblioteksforskning - Tidsskrift for informations- og kulturformidling var et peer-reviewet tidsskrift udgivet af Det Informationsvidenskabelige Akademi (Nu: Institut for Informationsstudier, KU). Dansk Biblioteksforskning udkommer ikke mere.

Tidsskriftet ønsker at afspejle bredden i biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning og udvikling, herunder aktuelle og konkrete problemstillinger inden for vidensorganisation, informationssøgning, viden- og dokumenthåndtering, biblioteksudvikling, kulturformidling, videnssociologi, medieudvikling mm. Tidsskriftets bidragsydere og målgruppe er fagfolk, forskere, undervisere, kursister og studerende ved biblioteker, informationscentre, organisationer, virksomheder, biblioteksskoler og andre undervisnings- og forskningsinstitutioner i Danmark og resten af Norden.

 

Tidsskriftet har ændret navn til Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. Dette tidsskrift udkommer stadig.