LibGuide som social platform

Forfattere

  • Susanne Nielsen
  • Berit Volder Kjær
  • Bente Thorup Andersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97387

Resumé

Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.LibGuide er planlagt som en digital og didaktisk værktøjskasse, der skal understøtte informationskompetence i gymnasierne. Undervisere og bibliotekarer skal sammen ved brug af værktøjet udarbejde undervisningsforløb. Det er formålet herved at højne både kvaliteten af undervisningen og udviklingen af elevernes informationskompetence. LibGuide er planlagt til at skulle understøtte en kommunikativ forståelse og samarbejdet mellem eleverne og bibliotekar/lærer, dvs. der er fokus på det sociale aspekt. Artiklen viser at de nævnte mål indebærer et eksplorativt udviklingsforløb. Udviklingen af et værktøj, der skal indfri de nævnte samarbejdsmæssige aspekter, forudsætter en evalueringsproces, hvor der gives tid til erhvervelsen af mange erfaringer og refleksioner.Artiklen gør rede for de ideer, der ligger bag udviklingen af prototypen i fase 1 samt hvilket indhold denne første prototype havde. Dernæst beskrives fase 2, hvorledes prototypen er anvendt i undervisningen, hvordan den blev evalueret og herunder hvilke resultater der kom ud af dette. I artiklens sidste del gennemgås fase 3, nemlig kravspecifikationen, der bygger på de nævnte resultater samt øvrige erfaringer.Afslutningsvis reflekteres der over projektets forløb.

Downloads

Publiceret

2011-10-24

Citation/Eksport

Nielsen, S., Kjær, B. V., & Andersen, B. T. (2011). LibGuide som social platform. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 83–94. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97387

Nummer

Sektion

Artikler