Om tidsskriftet

Fokus og område

Dansk Biblioteksforskning - Tidsskrift for informations- og kulturformidling var et peer-reviewet tidsskrift udgivet af Det Informationsvidenskabelige Akademi (Nu: Institut for Informationsstudier, KU). Dansk Biblioteksforskning udkommer ikke mere.

Tidsskriftet ønskede at afspejle bredden i biblioteks- og informationsvidenskabelig forskning og udvikling, herunder aktuelle og konkrete problemstillinger inden for vidensorganisation, informationssøgning, viden- og dokumenthåndtering, biblioteksudvikling, kulturformidling, videnssociologi, medieudvikling mm. Tidsskriftets bidragsydere og målgruppe er fagfolk, forskere, undervisere, kursister og studerende ved biblioteker, informationscentre, organisationer, virksomheder, biblioteksskoler og andre undervisnings- og forskningsinstitutioner i Danmark og resten af Norden.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskriftet udgives ikke længere i trykt udgave. Enkelte numre kan muligvis fremskaffes. Mail til kmoe@kb.dk med forespørgsler.

Tidsskriftshistorik

1979–2004: Tidsskriftet hed oprindeligt Biblioteksarbejde. Det var et tidsskrift med et praksisnært sigte rettet mod den danske bibliotekssektor.

2005–2011: Tidsskriftet skiftede navn til Dansk Biblioteksforskning i forbindelse med Det Informationsvidenskabelige Akademis øgede fokus på forskning samt det institutionelle skifte fra professions- til universitetsuddannelse.

2012–2020 : Tidsskriftet blev omdøbt til Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling for at understrege et bredere forskningssigte såvel fagligt som geografisk.

Fra 2020- udkommer artiklerne i Nordic Journal of Library and Information Studies
Dette tidsskrift udkommer også gratis her på denne platform.