Kolofon

  • Trine Schreiber

Resumé

7. årgang, nr. 2/3, udgivet november 2011

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole). Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktør af dette nummer:
Trine Schreiber

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Jesper Dalgaard

Citation/Eksport
Schreiber, T. (1). Kolofon. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/danbibfor/article/view/97400
Sektion
Forord