Fallet ”Such a MeSH” : Problembaserat lärande för informationskompetens

Forfattere

  • Lotti Dorthé
  • Madeleine du Toit
  • Evaggelia Papia

DOI:

https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97383

Resumé

Hur når vi målen som rör informationskompetens i vår undervisning? Frågan ställdes av en lärare och en bibliotekarie vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola. Den ledde till ett samarbete där bibliotekariens undervisning integrerades helt i fall - studierna på tandteknikerutbildningen. Artikeln beskriver upplägg och genomförande av en modell där informationskompetens och problembaserat lärandekombineras (här kallat IK&PBL-modellen). Bibliotekariens pedagogiska förhållningssätt är karaktäristisk för den övriga utbildningen på tandvårdshögskolan. Tentamensresultat och kursutvärderingar visar att IK&PBL-modellen bidrar till att utveckla studenternas förmåga att söka information och granska källkritiskt samt ger upphov till diskussioneromkring begreppet vetenskaplighet. Bibliotekarien får en inblick i studenternas utbildning, ökad ämneskunskap och förståelse för inlärningsprocessen medan läraren får insyn i studenternas problem medinformationssökning och källkritik.

Downloads

Publiceret

2011-10-24

Citation/Eksport

Dorthé, L., du Toit, M., & Papia, E. (2011). Fallet ”Such a MeSH” : Problembaserat lärande för informationskompetens. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 45–53. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97383

Nummer

Sektion

Artikler