Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  • Jonas Fransson

Resumé

I artikeln diskuteras relationen mellan användare, informationsobjekt, informationssystem och webben i kombination med koncepten findability och informationskompetens. I alla definitioner av informationskompetens är en aspekt förmågan att på ett effektivt sätt skaffa sig tillgång till den information som behövs. Men all information är inte lika tillgänglig, även om den är publicerad och fritt tillgänglig på webben. Varje webbsida, eller annat informationsobjekt, har en grad av findability. Graden av findabilityär avhängigt av relationerna mellan objekt, informationssystem och webben. Sex delkoncept är identifierade: objektets karaktäristika, tillgänglighet, internnavigation, intern sökning, nåbarhet och webbprestige. Både informationskompetens och findability definieras som frågeoberoende aspekter vid sökning, och de samverkar på ett strukturellt plan.
Publiceret
2011-10-24
Citation/Eksport
Fransson, J. (2011). Findability och informationskompetens vid webbnavigation. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3), 55-68. https://doi.org/10.7146/danbibfor.v7i2/3.97385
Sektion
Artikler