Vejledning af psykisk sårbare studerende i klinisk praksis

Vejledningsstrategier og vejledningsmetoder til studerende med særlige læringsforudsætninger

  • Lene Grønkjær
  • Anna Timmermann
  • Anette Telling Dennig

Resumé

Denne artikels formål har været at bidrage med resultaterne fra et aktionsforskningsprojektet med henblik på at udvikle en anderledes vejledningsdidaktik, der i højere grad kan understøtte studerende med ADHD/depression i klinisk undervisning. Aktionsforskningsprojektet har været et samarbejde mellem Via UC Program for professionsdidaktik og Aarhus Kommune: Sundhed og omsorg.

Resultaterne fra projektet pegede på, at vejledningen til studerende med ADHD/depression kunne kvalificeres på flere måder. Dels ved at vejlederne fik mere viden om, hvilke kognitive forstyrrelser studerende med ADHD/depression kunne være præget af. Dels ved at vejlederne fik mere indsigt, i hvilke udfordringer og vejledningsbehov studerende med ADHD/depression oplevede at have i den kliniske del af uddannelsen. Dels ved at vejlederne gennem vejledningsdidaktiske overvejelser blev bedre til at vejlede den enkelte studerende ud fra deres specielle læringsforudsætninger, således at vejledningen blev mere studentercentreret. Vejledningen blev mere individuelt tilpasset, når vejlederne lavede en didaktisk analyse med fokus på at undersøge de studerendes læringsforudsætninger. Vejlederne oplevede, at de studerende profeterede af vejlederens forskellig brug af vejledningsmetoder som f.eks. 9H-skemaet og mindmap, der styrker den studerendes struktur og opgaveløsning.

Publiceret
2019-02-23
Citation/Eksport
Grønkjær, L., Timmermann, A., & Dennig, A. (2019). Vejledning af psykisk sårbare studerende i klinisk praksis. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112278
Sektion
Fagprofessionelle artikler