Sundhedsprofessionelle studier https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier da-DK <p>Når manuskriptet er publiceret i Sundhedsprofessionelle studier anses det for at være ejet af tidsskriftet. Jvf lov om ophavsret.</p> <p>Hvis der på et senere tidspunkt ønskes publicering i et andet tidsskrift kan forfatterne søge om tilladelse hertil.</p> petererrboejensen@gmail.com (Peter Errboe Jensen) petererrboejensen@gmail.com (Peter Errboe Jensen) Wed, 10 May 2023 09:39:12 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Forventninger til de nyuddannede sygeplejersker i den kommunale sygepleje https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/137286 <p>Denne artikel præsenterer forventninger til nyuddannede sygeplejersker ved ansættelse i den kommunale sygepleje og hvilke bekymringer forventningerne kunne give anledning til. <br>Den overordnede metode er kvalitativ med et semistruktureret gruppeinterview og en hermeneutisk induktiv analysestrategi, med baggrund i læringsteorier.</p> <p>Det konkluderes, at de nyuddannedes bekymringer handler om modsætning mellem intentioner om introduktion og den virkelighed der møder dem med produktionsfokus og mangel på refleksion. Artiklen afsluttes med idéer til introduktionen, hvor de forskellige uddannelsesmæssige baggrunde kan mødes.</p> Sunniva Maria Jøker, Karen Bro Aaen, Cathrine Sand Nielsen Copyright (c) 2023 Sundhedsprofessionelle studier https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/137286 Wed, 10 May 2023 00:00:00 +0200