Om tidsskriftet

Fokus og område

Sundhedsprofessionelle studier er et elektronisk online tidsskrift for alle med interesse for og i de sundhedsfaglige professioner og sundhedsprofessionel praksis. Tidsskriftet ønsker at fremme og understøtte en stigende publiceringskultur, og har fokus på sundhedsprofessionel og pædagogisk praksis indenfor det sundhedsfaglige område. I tidsskriftet publiceres artikler og bidrag i form af empiriske studier, systematiske reviews, reviews, diskussionsartikler, konferencebidrag, abstracts, short reports, anmeldelser og debat, der har relevans for sundhedsfaglig praksis. Artikler og bidrag kan således være både empiriske og teoretiske, og kan indsendes som faglige artikler eller videnskabelige artikler. Indsendte artikler bedømmes af redaktionsgruppen. Tidsskriftet tilbyder videnskabelig peer review af akademiske artikler, hvor artiklerne bedømmes af et refereepanel med samme kvalitetskrav som internationale tidsskrifter. Alle bidrag bedømmes ydermere ift det faglige indhold samt saglighed ift etiske og politiske aspekter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise bidrag, der ikke lever op til dette. Artikler kan publiceres på dansk eller engelsk.

Studerende, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere opfordres til at indsende bidrag.

Nedenfor er vist de overordnede karakteristika for den proces indsendte bidrag gennemgår inden publikation.

Peer review-proces

Manuskripter indsendt som videnskabelige manuskripter vurderes af fagredaktøren med henblik på om det lever op til videnskabelige standarder før det sendes til review proces.

Peer reviewed foregår i en dobbeltblindet proces, hvor fagredaktøren udpeger to bedømmere til vurdering af artiklen. Det tilstræbes at manuskriptet bedømmes af personer med ekspertise indenfor det relevante fagområde samt forskeruddannelse.

Publiceringshyppighed

løbende udgivelse...

2 gange årligt samles udgivelser i foregående halve år...

temanumre eller særudgivelser kan forekomme initieret af redaktionen...

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Bidragyder

Tidsskriftet har modtaget støtte fra DEFF-projektet National Open Access Platform til etablering af digital udgivelse som Open Access