Sundhedsprofessionelle studier https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier VIA-Sundhed da-DK Sundhedsprofessionelle studier 2446-1563 <p>Når manuskriptet er publiceret i Sundhedsprofessionelle studier anses det for at være ejet af tidsskriftet. Jvf lov om ophavsret.</p> <p>Hvis der på et senere tidspunkt ønskes publicering i et andet tidsskrift kan forfatterne søge om tilladelse hertil.</p> Forventninger til de nyuddannede sygeplejersker i den kommunale sygepleje https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/137286 <p>Denne artikel præsenterer forventninger til nyuddannede sygeplejersker ved ansættelse i den kommunale sygepleje og hvilke bekymringer forventningerne kunne give anledning til. <br>Den overordnede metode er kvalitativ med et semistruktureret gruppeinterview og en hermeneutisk induktiv analysestrategi, med baggrund i læringsteorier.</p> <p>Det konkluderes, at de nyuddannedes bekymringer handler om modsætning mellem intentioner om introduktion og den virkelighed der møder dem med produktionsfokus og mangel på refleksion. Artiklen afsluttes med idéer til introduktionen, hvor de forskellige uddannelsesmæssige baggrunde kan mødes.</p> Sunniva Maria Jøker Karen Bro Aaen Cathrine Sand Nielsen Copyright (c) 2023 Sundhedsprofessionelle studier 2023-05-10 2023-05-10 7 3