https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/issue/feed Sundhedsprofessionelle studier 2023-05-10T09:39:12+02:00 Peter Errboe Jensen petererrboejensen@gmail.com Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/137286 Forventninger til de nyuddannede sygeplejersker i den kommunale sygepleje 2023-05-10T09:25:55+02:00 Sunniva Maria Jøker jsum@aarhus.dk Karen Bro Aaen kbaa@via.dk Cathrine Sand Nielsen cnie@via.dk <p>Denne artikel præsenterer forventninger til nyuddannede sygeplejersker ved ansættelse i den kommunale sygepleje og hvilke bekymringer forventningerne kunne give anledning til. <br>Den overordnede metode er kvalitativ med et semistruktureret gruppeinterview og en hermeneutisk induktiv analysestrategi, med baggrund i læringsteorier.</p> <p>Det konkluderes, at de nyuddannedes bekymringer handler om modsætning mellem intentioner om introduktion og den virkelighed der møder dem med produktionsfokus og mangel på refleksion. Artiklen afsluttes med idéer til introduktionen, hvor de forskellige uddannelsesmæssige baggrunde kan mødes.</p> 2023-05-10T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Sundhedsprofessionelle studier