Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring

Forfattere

  • Line Krogager Andersen
  • Gitte Hjarnø
  • Laila Kjærbæk

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143352

Nøgleord:

didaktik, læreruddannelse, nabosprog, praksisforankring, tværsproglighed

Resumé

Artiklen undersøger, hvad det betyder for lærerstuderendes forståelse af og tilgang til nabosprogsdidaktik i danskfaget, når de tilegner sig nabosprogsdidaktikken via et flerfaset udviklingsforløb baseret på en tværsproglig og undersøgende tilgang til sprog. Undersøgelsen udspringer af et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt med deltagelse af alle landets læreruddannelser, der havde til formål at undersøge, hvordan tværsproglig didaktik kan bidrage til at skabe kvalitet i læreruddannelsens sprogfag. Projekt Tværsproglighed i Læreruddannelsen bygger bro mellem læreruddannelse og grundskole og er udformet som en kaskade: (1) viden om tværsproglighed målrettes undervisere på læreruddannelsen, som (2) didaktiserer den tværsproglige didaktik til læreruddannelsen, hvorefter (3) lærerstuderende redidaktiserer nabosprogsdidaktikken til grundskolen. Denne undersøgelse bygger på underviseres og studerendes didaktiske designs, fokusgruppeinterview og studerendes evalueringer. Artiklen tager udgangspunkt i teoretisk og empirisk forskningsviden om sprogtilegnelse og i en bred forståelse af tværsproglige og flersprogethedsdidaktiske undervisningstilgange, og den fokuserer på nabosprogsdidaktik, fordi nabosprogene norsk og svensk er nært beslægtede med dansk, og fordi netop disse sprog indgår i læreplanen for danskfaget.

Forfatterbiografier

Line Krogager Andersen

ph.d., postdoc
Syddansk Universitet

Gitte Hjarnø

lektor
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Laila Kjærbæk

ph.d., lektor
Syddansk Universitet

Downloads

Publiceret

2024-02-09

Citation/Eksport

Andersen, L. K., Hjarnø, G., & Kjærbæk, L. (2024). Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 28. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143352