Lærerstuderendes forestillinger om bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)

Forfattere

  • Hanne Fie Rasmussen
  • Ane Qvortrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v8i1.136157

Nøgleord:

læreruddannelse, bæredygtighed, UBU, dannelse

Resumé

[DK]
Vi står midt i en Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)-æra foranlediget af et globalt kald på uddannelse og undervisning, der bidrager til en bæredygtig omstilling. Her spiller lærere – og dermed også læreruddannelser – en central rolle. Gennem abduktive analyser af lærerstuderendes gruppesamtaler om bæredygtighed og UBU undersøges deres forståelser af bæredygtighed og forestillinger om UBU. Undersøgelsen viser, at de lærerstuderende udviser en stor vilje i forhold til at gøre en forskel, men oplever at mangle et fundament, der gør det muligt at rette deres undervisning mod UBU. Samtidig abonnerer de på forskellige forståelser af bæredygtighedsbegreb. Mange henviser til en svag fortolkning, mens andre henviser til stærkere fortolkninger. På tværs af positionerne ser vi, at mange har det til fælles, at deres udlægninger er simple og ikke så nuancerede. Artiklen må ses som et bidrag i diskussionen om, hvilken rolle bæredygtighed og UBU kan og skal spille i fremtidens læreruddannelse.

[UK]
We are in the midst of an Education for Sustainable Development (ESD) era prompted by a global call for education and training that contributes to a sustainable transition. Here, teachers – and thus also teacher education – play a central role. Through abductive analyzes of teacher students’ group discussions about sustainability and ESD, their understandings of sustainability and ideas about ESD are examined. The study shows that the teacher students show a great will in relation to making a difference, but experience a lack of a foundation that makes it possible to direct their teaching towards ESD. At the same time, they subscribe to different understandings of the concept of sustainability. Many refer to a weak interpretation, while others refer to stronger interpretations. Across the positions, we see that many have it in common that their explanations are simple and not so nuanced. This article contributes to the current discussion about what role sustainability and ESD can and must play in future teacher education.

Forfatterbiografier

Hanne Fie Rasmussen

ph.d., forsker og læreruddanner, Anvendt forskning i pædagogik og samfund og læreruddannelsen på Fyn, UCL

Ane Qvortrup

professor i almen didaktik, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Downloads

Publiceret

2023-02-21

Citation/Eksport

Rasmussen, H. F., & Qvortrup, A. (2023). Lærerstuderendes forestillinger om bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Studier I læreruddannelse Og -Profession, 8(1). https://doi.org/10.7146/lup.v8i1.136157