Bæredygtighedsbegrebets betydning, etik og etikdidaktik

Forfattere

  • Lisa Rygaard Frost Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v8i1.136155

Nøgleord:

bæredygtighed, filosofi, filosofi med børn, etikdidaktik

Resumé

[DK]
Bæredygtighed er et begreb, der besidder en enorm sproglig vidde og bruges i så mange kontekster, at det kan være svært at få greb om, hvad begrebet betyder. Begrebet kan opfattes som en allestedsnærværende flydende betegner, men er begrebet bare tomt eller er det muligt at indkredse noget, der går på tværs af begrebets brugsområder? Med baggrund i en sprogfilosofisk begrebsanalyse bidrager denne artikel først og fremmest med en udlægning af begrebets vidde samt en samlende grundforståelse af bæredygtighed, som i særdeleshed knytter sig til etik. I indkredsningen af bæredygtighedsbegrebets etik betones det, at det er særligt fremtrædende i den etiske argumentation og begrundelse for bæredygtighed, at vi bør tage et etisk hensyn til noget, vi i en eller anden forstand er på afstand af (fjernhedsetik).
Det tematiseres derefter, hvordan man kan arbejde med bæredygtighedsbegrebets (fjernheds)etik i skolen og i den forbindelse præsenteres et bud på bæredygtighedsbegrebets etikdidaktik. Dette eksemplificeres i forhold til undervisningsfaget engelsk. Det teoretiske grundlag for denne udlægning af, hvordan man kan facilitere (fjernheds)etiske bæredygtighedsrefleksioner, knytter primært an til kulturdidaktik, interkulturel læring samt forsknings- og praksisfeltet ’filosofi med børn’.

[UK]
Sustainability is a concept that possesses linguistic width and is used in so many contexts that it can be hard to grasp what it actually means. Sustainability may be perceived as an all-encompassing, empty signifier. But is it just an empty concept, or is it possible to capture a certain core quality across the concept’s multifaceted use? Based on a conceptual analysis, which draws on philosophy of language, this article will first and foremost present a basic understanding of sustainability, which promotes ethics as a dominant feature. In the ethical argumentation for sustainability, it is a central point that we should (also) take responsibility for that which and those whom we are at a distance of.
Finally, this article thematizes how you may work with sustainability ethics in school. More specifically, it is exemplified how the didactics of sustainability ethics may look in the subject English in the Danish folkeskole. The theoretical foundation behind this perspective is intercultural learning, intercultural education, and philosophy for children.

Forfatterbiografi

Lisa Rygaard Frost Kristensen

lektor, ph.d., læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCN

Downloads

Publiceret

2023-02-21

Citation/Eksport

Kristensen, L. R. F. (2023). Bæredygtighedsbegrebets betydning, etik og etikdidaktik. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 8(1). https://doi.org/10.7146/lup.v8i1.136155