Minoritetsstress

Begrebet, dets anvendelighed og potentiale

Forfattere

  • Iram Khawaja Aarhus University

DOI:

https://doi.org/10.7146/kkf.v34i1.130488

Nøgleord:

minority stress, racialization, hyper-vigilance, internalized racism, resilience, micro-aggresions

Resumé

I denne artikel undersøges og afklares, hvad minoritetsstress er, og hvordan begrebet kan anvendes til at forstå etnisk og racialiserede minoriteters hverdagslige udfordringer med mikroaggressioner, stigmatisering og diskrimination. Der mangler i udpræget grad forskning om minoritetsstress i en dansk/nordisk sammenhæng, hvor det traditionelle fokus på stress i høj grad repræsenterer et individualistisk fokus på den enkeltes evne til at håndtere belastninger, og hvor fokus på diskrimination og andetgørelse sjældent omfatter en opmærksomhed på de negative psykologiske konsekvenser det kan have. Minoritetsstress repræsenterer i denne forbindelse et fokus på de strukturelle og sociale forhold, som er knyttet til bestemte samfundsmæssige normer og forståelser, som skaber nogle grupper og personer som ”forkerte, ”mindre velkomne” og dermed som andetgjorte. Oplevelsen af at blive udskammet eller set som anderledes er forbundet med en konstant form for stress, som skal forstås i dens egen ret, hvilket fører til udviklingen af begrebet om minoritetsstress. I artiklen sammenholdes forskning om minoritetsstress med teorier om bl.a. stigmatisering, affektiv belastning, internaliseret racisme og ”passing”. Der peges i den forbindelse på, hvordan minoritetsstress kan føre til mere udvidede forståelser af både stress og resiliens som kollektivt forankrede processer, der tager højde for social ulighed, diskrimination og racisme. 

Referencer

Ahmed, S. (1999) ‟She’ll Wake up One of These Days and Find She’s Turned into a Nigger”: Passing through Hybridity” Theory, Culture & Society. Vol. 16. No 2. doi.org/10.1177/02632769922050566

Ahmed, S. (2004) Affective Economies. Social Text; 22 (2 (79): 117–139. doi: doi.org/10.1215/01642472-22-2_79-117

Ahmed, S. (2012). On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Durham: Duke University Press. 10.1215/9780822395324

Ahluwalia, P. (2000) Fanon’s Nausea: The Hegemony of the White Nation. Social Identities. Vol. 9. No. 3. doi.org/10.1080/1350463032000129966

Allport, G. W., Clark, K., & Pettigrew, T. (1954). The nature of prejudice.

Berliner, P. (2004) Fællesskaber - en antologi om community psykologi. København, Frydenlund.

Bhugra D. & Ayonrinde, O. (2001) Racism, racial life events and mental ill health. Advances in Psychiatric Treatment 7: 343–9. 10.1.1.691.9832&rep=rep1&type=pdf

Butler, J. & Martin, B. (1994) Cross-Identifications. Diacritics. Vol. 24, No. 2-3.

Carter, R. T. (2007). Racism and psychological and emotional injury: Recognizing and assessing race-based traumatic stress. The Counseling Psychologist, 35, 13-105. doi.org/10.1177/0011000006292033

Clark, R., Anderson, N. B., Clark, V. R., & Williams, D. R. (1999). Racism as a stressor for African Americans. A biopsychosocial model. The American psychologist, 54(10), 805–816. doi.org/10.1037//0003-066x.54.10.805

Consolacion, T.B., Russell, S.T. & Sue, S. (2004). Sex, race/ethnicity, and romantic attractions: Multiple minority status adolescents and mental health. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 10, 200-214. doi:10.1037/1099-9809.10.3.200

Crenshaw, K. (1991) “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color” Stanford Law Review, Vol. 43. No. 6. doi.org/10.2307/1229039

Danbolt, M., Pedersen, C. H., & Staunæs, D. (2015). Drejninger og dissonanser - En samtale om affekt. Kvinder, Køn &Amp; Forskning, (3-4). doi.org/10.7146/kkf.v0i3-4.28179

Donnelly, T. T., & Long, B. C. (2003). Stress discourse and western biomedical ideology: Rewriting stress. Issues in Mental Health Nursing, 24(4), 397–408. doi:10.1080/01612840305316.

Dressler, W.W., Oths, K.S., & Gravlee, C.C. (2005). Race and ethnicity in public health research: Models to explain health disparities. Annual Review of Anthropology, 34, 231-252. 10.1146/annurev.anthro.34.081804.120505

Du Bois, W.E.B. 1903, The Souls of Black Folk, Chicago: A.C. McClurg & Co

Evans, L. & Moore, W. (2015) Impossible Burdens: White Institutions, Emotional Labor, and Micro-Resistance, Social Problems, Volume 62, Issue 3, August 2015, Pages 439–454, doi.org/10.1093/socpro/spv009

Fanon, F. (1952) Black Skin, White Masks. New York, Grove Press.

Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C., & Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: Risk and protective factors. Lancet, 379(98,12), 266–282. doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60051-2

Fingerhut, A. Peplaub, L. Gable, S. (2010) Identity, minority stress and psychological well-being among gay men and lesbians, Psychology & Sexuality Vol. 1, No. 2, p. 101–114. doi.org/10.1080/19419899.2010.484592

Frederiksen, M. B. (2012). Styr dine følelser! En affektiv vending. I M. B. Frederiksen, & M. Nebeling Petersen (red.), I affekt: Skam, jubel og frygt som analysestrategi (1 udg., s. 4-18). Varia, Center for Kvinde- og kønsforskning. varia Bind Vol. 9 https://koensforskning.ku.dk/varia/Iaffekt.pdf/

Foucault, M. (1972) The Archaeology of Knowlegde. Cornwall, Tavistock Publications.

Giroux, H. A. (2013). On critical pedagogy. London: Bloomsbury Academic

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. New York: Simon and Schuster.

Goodkind, S., Brinkman, B. & Elliott, K. (2020) Redefining Resilience and Reframing Resistance: Empowerment Programming with Black Girls to Address Societal Inequities, Behavioral Medicine, 46:3-4, 317-329, DOI: 10.1080/08964289.2020.1748864

Hackman, H. (2005). Five Essential Components for Social Justice Education. Equity & Excellence in Education, 38(2):103-109. doi.org/10.1080/10665680590935034

Herek, G. M., Gillis, J. R., & Cogan, J. C. (2015). Internalized stigma among sexual minority adults: Insights from a social psychological perspective. doi.org/10.1037/a0014672

Hook, D. (2005). Affecting whiteness: racism as technology of affect (1). International journal of critical psychology, 16, 74-99. http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/956

hooks, b. (1994) Teaching to Transgress, New York, Routledge.

Kalei Kanuha, V. (1999). The Social Process of Passing to Manage Stigma: Acts of Internalized Oppression of Acts of Resistance. Journal of Sociology and Social Welfare, 26(4), 27-46. https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2606&context=jssw

Khawaja, I. 2001. Minoritetsbarnet i den danske folkeskole - en kvalitativ undersøgelse af positionerings og andetgørelsestendenser i en dansk folkeskole.􀉸Psyke & Logos.􀉸22(1), 244-272. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8526

Khawaja, I. 2010.􀉸To belong everywhere and nowhere: fortællinger om muslimskhed, fællesgørelse og belonging. Roskilde: Roskilde Universitet.

Khawaja, I. 2011. Blikkene: muslimskhedens synlighed, kropsliggørelse og forhandling. I: Pedersen, M. H. et al. red.􀉸Islam og muslimer i Danmark: religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001. København: Museum Tusculanum, 269–292.

Khawaja, I.􀉸2022.􀉸Memory Work as Engaged Critical Pedagogy: Creating Collaborative Spaces for Reflections on Racialisation, Privilege and Whiteness.􀉸Nordic Journal of Social Research. 13(1), 94-107. https://doi.org/10.18261/njsr.13.1.8

Khawaja, I., Christensen, T. W., & Mørck, L. L.􀉸2023 (In press).􀉸Dehumanization and a psychology of de-globalization: Double binds and movements beyond radicalization and racialized mis-interpellation.􀉸Theory & Psychology. (Special Issue “Theorizing the Psychology of Deglobalization”).

Kirkegaard, T., & Brinkmann, S. (2015). Rewriting stress: Toward a cultural psychology of collective stress at work. Culture and Psychology, 21(1), 81–94. doi.org/10.1177/1354067X15568978

Korp, H. & Stretmo, L. (2020) The predicament of the child refugee – understanding health and wellbeing in the daily life of migrant children and young people, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15:sup2, DOI: 10.1080/17482631.2020.1843268

Kroeger, B. (2003) Passing - When People Can’t Be Who They Are. New York, Public Affairs.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Liebkind, K. & Jasinskaja-Lahti (2000) The Influence of Experiences of Discrimination on Psychological Stress: A Comparison of Seven Immigrant Groups, Journal of Community & Applied Social Psychology, 10: 1±16. doi.org/10.1002/(SICI)1099-1298(200001/02)10:1<1::AID-CASP521>3.0.CO;2-5

Lugones, María (2003). Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition Against Multiple Oppressions, Rowman & Littlefield Publishers, 2003. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/asb/detail.action?docID=1352201.

Meyer, I.H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and Social Behavior, 36, 38-56. https://www.jstor.org/stable/pdf/2137286.pdf

Meyer, I.H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674-697. doi:10.1037/0033-2909.129.5.674

Meyer, I.H., Schwartz, S., & Frost, D.M. (2008). Social patterning of stress and coping: Does disadvantaged social statuses confer more stress and fewer coping resources? Social Science & Medicine, 67, 368-379. 10.1016/j.socscimed.2008.03.012

Mirza, S. H. (2009) Race, Gender and Educational Desire: Why Black Women Succeed and Fail, New York, Routledge.

Ong, A. D., Fuller-Rowell, T., & Burrow, A. L. (2009). Racial discrimination and the stress process. Journal of personality and social psychology, 96(6), 1259–1271. doi.org/10.1037/a0015335

Palmer, D. & Ward, K. (2007) ‘Lost’: listening to the voices and mental health needs of forced migrants in London, Medicine, Conflict and Survival, 23:3, 198-212, DOI: 10.1080/13623690701417345

Said, E. (1978) Orientalism - Western Conceptions of the Orient. London, Penguin Books.

Skadegård Thorsen, T. S. (2019). Minoritetsbeskatning - et værktøj til at forstå opretholdelse af strukturelle uligheder i dansk akademia. Kvinder, Køn &Amp; Forskning, 28(1-2), 31–43. doi.org/10.7146/kkf.v28i1-2.116115

Sikuade, A. (2012). Fifty years after Frantz Fanon: Beyond diversity. Advances in Psychiatric Treatment, 18(1), 25-31. doi:10.1192/apt.bp.110.008847

Smith, V. (1994) Reading the Intersection of Race and Gender in Narratives of Passing. Diacritics, Vol. 24. No 2-3.

Speight, S. L. (2007). Internalized Racism: One More Piece of the Puzzle. The Counseling Psychologist, 35(1), 126–134. doi.org/10.1177/0011000006295119

Staunæs, D. (2004) Køn, etnicitet og skoleliv. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur.

Sue, D. W. (2010) Microaggressions and Marginality: Manifestation, Dynamics, and Impact (Ed). Manifestation, dynamics, and impact. Wiley.

Sellers, R. M., Caldwell, C. H., Schmeelk-Cone, K. H., & Zimmerman, M. A. (2003). Racial identity, racial discrimination, perceived stress, and psychological distress among African American young adults. Journal of health and social behavior, 44(3), 302–317. doi.org/10.2307/1519781

Shin, R. Q. (2008). Advocating for social justice in academia through recruitment, retention, admissions, and professional survival. Journal of Multicultural Counseling and Development, 36(3), 180-191. doi.org/10.1002/j.2161-1912.2008.tb00081.x

Selye, H. (1956). The stress of life. New York: McGraw Hill.

Tolia-Kelly, D. P., and M. Crang. 2010. “Guest Editorial: Affect, Race and Identities.” Environment and Planning A 42 (10): 2309–2314. https://doi.org/10.1002/9781118901922.refs

Williams, D. R., & Williams-Morris, R. (2000). Racism and mental health: The African American experience. Ethnicity & Health, 5(3/4), 243-268. DOI: 10.1080/713667453

Williams, D.R., Neighbors, H.W., & Jackson, J.S. (2003). Racial/ethnic discrimination and health: Findings from community studies. American Journal of Public Health, 93, 200-208. DOI: 10.2105/ajph.93.2.200

Wong, C.F., Schrager, S.M., Holloway, I.W. et al. (2014) Minority Stress Experiences and Psychological Well-Being: The Impact of Support from and Connection to Social Networks Within the Los Angeles House and Ball Communities. Prev Sci 15, 44–55. doi.org/10.1007/s11121-012-0348-4

Zembylas. M. (2015) Rethinking race and racism as technologies of affect: theorizing the implications for anti-racist politics and practice in education, Race Ethnicity and Education, 18:2, 145-162, DOI: 10.1080/13613324.2014.946492

Downloads

Publiceret

2023-02-15

Citation/Eksport

Khawaja, I. (2023). Minoritetsstress: Begrebet, dets anvendelighed og potentiale. Kvinder, Køn & Forskning, 34(2), 91–107. https://doi.org/10.7146/kkf.v34i1.130488

Nummer

Sektion

Artikler