Billede Udenrigs

Nyeste nummer

Nr. 3 (2022): Om Krig
					Se Nr. 3 (2022): Om Krig

Ikke siden Cuba-krisen har truslen for atomkrig været større. Det såkaldte Doomsday Clock, der måler risikoen for menneskehedens udslettelse, står på 100 sekunder i midnat, tættere på end selv under Den Kolde Krig. At se Standley Kubriks mesterværk Dr. Strangelove er i dag pludselig mindre morsomt og mere dystert. Efter Ruslands invasion af Ukraine har præsident Putin igen og igen i meget lidt forblommede vendinger truet med at bruge atomvåben. Og i takt med at krigen går dårligere og dårligere for Rusland, og Putins delvise mobilisering synes at være en tragisk fiasko, er truslen kun blevet mere akut. Uffe Østergaard opridser atomvåbnenes lange historie i dette nummer, der har krigen som tema.

Publiceret: 2024-03-19

Artikler

Se alle numre

Udenrigs formidler dybdegående artikler og analyser samt boganmeldelser vedrørende dansk udenrigspolitik og internationale forhold. Vi fokuserer i hovedsag på magtstrukturer, politiske tendenser og bevægelser på et overordnet niveau.
Tidsskriftet er upartisk og skal sikre en bred baggrundsviden og kvalificeret oplysning og debat omkring aktuelle udenrigspolitiske emner.
Vi formidler for den engagerede læser med en særlig interesse for internationale forhold. Personer, som beskæftiger sig (professionelt) med udenrigspolitik enten for staten, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Vi efterstræber at holde en høj indholdsmæssig standard – både fagligt, formidlingsmæssigt og sprogligt.