Nr. 52 (2005): Hukommelse

					Se Nr. 52 (2005): Hukommelse

Hukommelse er et socialt fænomen med et vigtigt politisk aspekt. Udtrykt i repræsentationer af fortiden danner hukommelse, social og kollektiv, udgangspunktet for et samfunds selvforståelse og legitimering. Et samfunds „hukommelse" refererer ikke nødvendigvis til et verificerbart fænomen i fortiden. Den kollektive hukommelse er kreativt skabende og udtrykker sig ud over i samfundsformer i materiel kultur og i kroppe.

 
Publiceret: 2005-05-22

Hele nummeret

Redaktionen har modtaget

Forfatterliste

Resuméer

Gamle og kommende numre