HVILKET HVEM ER PROBLEMET? Om stofbehandling og personopfattelser i danske fængsler

Forfattere

  • Torsten Kolind
  • Vibeke Asmussen Frank

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107062

Resumé

Stofbehandling handler grundlæggende om at forandre en person fra at være i misbrug

til at blive afholdende. Forskellige metoder og behandlingsideologier, såsom

Minnesota-modellen, kognitiv behandling eller systemisk terapi, beskriver på hver

deres måde, hvordan denne forandring bedst kan opnås. Selv om mange studier har

undersøgt effekten af sådanne forskellige typer stofbehandling, herunder hvor få

der faktisk bliver afholdende, er der ganske få studier, der har undersøgt, hvad der

egentlig sker i stofbehandlingen, og hvordan stofbehandling gøres. Denne artikel

fokuserer på forandring og personopfattelse i stofbehandling i danske fængsler

og undersøger, hvilket hvem der søges forandret i denne behandlingsform. Vi

analyserer behandleres syn på forandring, og hvordan de gør denne forandring i

deres behandlingsarbejde, dvs. hvordan de prøver at forandre deres klienter, og

hvad de ser som klienternes grundlæggende problemer. Artiklen er baseret på

tre måneders deltagerobservation og interview med 16 behandlere ansat i stofbehandlingstilbud

i tre danske fængsler. I analysen gøres brug af sondringen i

den antropologiske litteratur mellem ego- og sociocentriske personopfattelser.

Vi viser, at selv om den egocentriske personopfattelse fylder mest i behandlernes

narrativer om, hvad der konstituerer det at være en person og dermed, hvordan

forandring kan opnås, står denne personopfattelse ikke alene. I behandlernes

narrativer fremstilles klienten således både som en person, der skal arbejde aktivt

med at finde sin indre autentiske kerne, skjult under stofbrug og kriminalitet, og

som en person, der skal skabes gennem faste strukturer og positive sociale relationer

med fokus på ligeværd og respekt. De forskellige personopfattelser bør

derfor snarere ses som sameksisterende end gensidigt udelukkende.

Søgeord: stofbehandling, fængsler, personopfattelse, Danmark, misbrug

 

Downloads

Publiceret

2015-07-01

Citation/Eksport

Kolind, T., & Frank, V. A. (2015). HVILKET HVEM ER PROBLEMET? Om stofbehandling og personopfattelser i danske fængsler. Tidsskriftet Antropologi, (71). https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107062

Nummer

Sektion

Artikler