OPTIMERINGSEKSPERIMENTER: Postkritiske perspektiver på monitorering og evaluering i en miljøorganisation

Forfattere

  • Brit Ross Winthereik
  • Casper Bruun Jensen

Resumé

I denne artikel undersøger vi en lille gruppe miljøkonsulenters bestræbelser på

at udvikle en standard for monitorering og evaluering af udviklingsprojekter.

Vi undersøger disse bestræbelser som et eksperiment i optimering, hvor både

kvaliteten af projekterne og den interne kommunikation søges forbedret.

Analysen fokuserer på, hvordan konsulenternes evalueringsarbejde begrænser

verdens kompleksitet for på den måde at lade den (verden) komme til syne på

nye måder. I analysen fremstår monitorering og evaluering som en ikke-reduktiv

praksis, hvilket står i kontrast til en kritisk antropologi, der primært fokuserer

på de reduktive effekter af optimeringsparadigmet. Et postkritisk perspektiv

giver os mulighed for at sammenligne miljøkonsulenternes vidensarbejde med

vidensarbejde udført af antropologer. Vi konkluderer, at reduktion af kompleksitet

og standardisering er vigtige aspekter af begge former for arbejde, og peger på, at

de steder, hvor forskellige former for værdiansættelse mødes, er værd at udsætte

for antropologisk analyse.

Søgeord: monitorering og evaluering, transparens, NGO-arbejde, videnskabs- og

teknologistudier (STS), postkritisk antropologi

 

Downloads

Publiceret

2014-12-01

Citation/Eksport

Winthereik, B. R., & Jensen, C. B. (2014). OPTIMERINGSEKSPERIMENTER: Postkritiske perspektiver på monitorering og evaluering i en miljøorganisation. Tidsskriftet Antropologi, (70). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/107053

Nummer

Sektion

Artikler