Årg. 21 Nr. 39 (2023): Patient Rapporterede Oplysninger
Introduktionsartikler

Deltagelse med data? Patientrapporterede oplysninger og patientdeltagelse i det danske, dataintensive sundhedsvæsen

Publiceret 2023-12-07

Citation/Eksport

Langstrup, H., Eriksen, J., Tørring, M. L., & Bossen, C. (2023). Deltagelse med data? Patientrapporterede oplysninger og patientdeltagelse i det danske, dataintensive sundhedsvæsen. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 21(39). https://doi.org/10.7146/tfss.v21i39.142188

Resumé

At det er vigtigt for sundhedsvæsenet og for den enkelte behandler at vide, hvordan patienten har det, og hvilke problemer patienten oplever, er næppe en overraskelse for nogen. Det er jo blandt andet en af grundene til, at patienter og læger mødes ansigt til ansigt i konsultationen. Hvad der måske er mere overraskende er, hvor stor en praktisk udfordring det er for sundhedssystemet at indsamle patienternes oplevelser og inddrage deres behov og vurdering af egen sundhedstilstand i såvel kliniske som administrative beslutninger. For hvordan får man på systematisk og relevant vis viden om, hvad der betyder noget for den enkelte patient i et sundhedssystem, der er presset af personalemangel, stram økonomi og stigende forventninger? 

Referencer

 1. Anderson, R.M., Funnell, M.M., 2010. Patient Empowerment: Myths and Misconceptions.
 2. Patient Educ Couns 79, 277. https://doi.org/10.1016/J.PEC.2009.07.025
 3. Arnstein, S.R., 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning
 4. Association 35, 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
 5. Aujoulat, I., d’Hoore, W., Deccache, A., 2007. Patient empowerment in theory and practice:
 6. polysemy or cacophony? Patient Educ Couns 66, 13–20. https://doi.org/10.1016/J.
 7. PEC.2006.09.008
 8. Beedholm, K., Jensen, A.-L., Frederiksen, K., 2019. Patientinddragelse og politisk styring,
 9. in: Jørgensen, K. (Ed.), Patientinddragelse: politik, profession og bruger. Samfundslitteratur,
 10. Frederiksberg, pp. 24–45.
 11. Black, N., 2013. Patient reported outcome measures could help transform healthcare. BMJ
 12. https://doi.org/10.1136/BMJ.F167
 13. Bossen, C., Pine, K.H., Cabitza, F., Ellingsen, G., Piras, E.M., 2019. Data work in healthcare: An
 14. Introduction. Health Informatics J 25, 465–474. https://doi.org/10.1177/1460458219864730
 15. Bowker, G.C., Star, S.L., 1999. Sorting things out: classification and its consequences, Inside
 16. technology. MIT Press, Cambridge, Mass.
 17. Bravo, P., Edwards, A., Barr, P.J., Scholl, I., Elwyn, G., McAllister, M., 2015. Conceptualising
 18. patient empowerment: A mixed methods study. BMC Health Serv Res 15, 1–14. https://
 19. doi.org/10.1186/S12913-015-0907-Z/TABLES/4
 20. Castro, E.M., Van Regenmortel, T., Vanhaecht, K., Sermeus, W., Van Hecke, A., 2016. Patient
 21. empowerment, patient participation and patient-centeredness in hospital care: A concept
 22. analysis based on a literature review. Patient Educ Couns 99, 1923–1939. https://doi.
 23. org/10.1016/J.PEC.2016.07.026
 24. Chen, J., Ou, L., Hollis, S.J., 2013. A systematic review of the impact of routine collection of
 25. patient reported outcome measures on patients, providers and health organisations in
 26. an oncologic setting. BMC Health Serv Res 13, 1–24. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-
 27. /TABLES/6
 28. Danske Regioner, 2016. National arbejdsgruppe til understøttelse af Patient Rapporterede
 29. Oplysninger (PRO), Forståelsespapir. Sundheds- og Ældreministeriet, Danmark.
 30. Egholm, C., Jensen, S., Wandel, A., Hørder, M., 2023. The implementation of the 2017 national
 31. policy on patient-reported outcomes in Denmark: An overview of developments
 32. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 39, 5-22
 33. after six years. Health Policy (New York) 130, 104755. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.
 34. 104755
 35. Eldh, A., 2006. Patient participation: what it is and what it is not. Örebro Universitetsbibliotek,
 36. Örebro.
 37. Ellwood, P.M., 2010. Outcomes Management. http://dx.doi.org.ez.statsbiblioteket.dk/10.1056/
 38. NEJM198806093182329 318, 1549–1556. https://doi.org/10.1056/NEJM198806093182329
 39. Eriksen, J., 2021. Purpose, Functionality and Reconceptualisation of Patient-Reported Outcome:
 40. a patient participation perspective on pro in clinical practice post its digitalisation.
 41. https://doi.org/10.54337/AAU461776857
 42. Eriksen, J., Bygholm, A., Bertelsen, P., 2022a. The association between patient-reported outcomes
 43. (PROs) and patient participation in chronic care: A scoping review. Patient Educ
 44. Couns 105, 1852–1864. https://doi.org/10.1016/J.PEC.2022.01.008
 45. Eriksen, J., Bygholm, A., Bertelsen, P., 2020. The Purpose of Patient-Reported Outcome
 46. (PRO) Post Its Digitalization and Integration into Clinical Practice: An Interdisciplinary
 47. Redefinition Resembling PROs Theoretical and Practical Evolvement. Applied
 48. Sciences 2020, Vol. 10, Page 7507 10, 7507. https://doi.org/10.3390/APP10217507
 49. Eriksen, J., Eriksen, K., Bertelsen, P.S., 2022b. Citizens’ use of Health Information Technology
 50. between 2013-2021 in Denmark: A longitudinal study, in: Proceedings of the 18th
 51. Scandinavian Conference on Health Informatics | Scandinavian Conference on Health
 52. Informatics. pp. 128–135.
 53. Greenhalgh, J., 2009. The applications of PROs in clinical practice: what are they, do they
 54. work, and why? Qual Life Res 18, 115–123. https://doi.org/10.1007/S11136-008-9430-6
 55. Hjollund, N.H.I., 2019. Fifteen years’ use of patient-reported outcome measures at the
 56. group and patient levels: Trend analysis. J Med Internet Res 21, e15856. https://doi.
 57. org/10.2196/15856
 58. Horgan, D., Hajduch, M., Vrana, M., Soderberg, J., Hughes, N., Omar, M.I., Lal, J.A., Kozaric,
 59. M., Cascini, F., Thaler, V., Solà-Morales, O., Romão, M., Destrebecq, F., Sky Gross,
 60. E., 2022. European Health Data Space-An Opportunity Now to Grasp the Future of
 61. Data-Driven Healthcare. Healthcare (Basel) 10. https://doi.org/10.3390/HEALTHCARE10091629
 62. Howell, D., Molloy, S., Wilkinson, K., Green, E., Orchard, K., Wang, K., Liberty, J., 2015.
 63. Patient-reported outcomes in routine cancer clinical practice: a scoping review of use,
 64. impact on health outcomes, and implementation factors. Ann Oncol 26, 1846–1858. https://
 65. doi.org/10.1093/ANNONC/MDV181
 66. Høyer, K., 2023. Data Paradoxes. The politics of Intensified Data Sourcing in Healthcare, 1st
 67. ed. MIT Press, Cambridge.
 68. Høyer, K., 2019. Hvem skal bruge sundhedsdata - og til hvad? 1. udgave. ed, Moderne ideer;
 69. no 14. Information, Kbh.
 70. Jasanoff, S., Kim, S.H., 2013. Sociotechnical Imaginaries and National Energy Policies. Sci
 71. Cult (Lond) 22, 189–196. https://doi.org/10.1080/09505431.2013.786990/ASSET//CMS/ASSET/
 72. A7876852-F4B9-4C9B-BB45-2EB3ADDDB21D/09505431.2013.786990.FP.PNG
 73. Jensen, C.B., 2010. Ontologies for developing things: making health care futures through
 74. technology, Transdisciplinary studies; v. 3. Sense Publishers, Rotterdam, The Netherlands.
 75. Jensen, S., 2023. Minister bebuder AI-offensiv: Skal afbøde mangel på varme hænder. Berlingske
 76. Tidende.
 77. Introduktion 21
 78. John Appleby, N.D., 2015. Using Patient Reported Outcomes to Improve Health Care, 1st
 79. ed. Wiley, Newark.
 80. Kickbusch, I., 2020. The dark side of digital health. The BMJ Opinion.
 81. Kommunernes Landsforening, 2023. Kommunal PRO [WWW Document]. URL https://
 82. kommunalpro.kk.dk/ (accessed 10.31.23).
 83. Kotronoulas, G., Kearney, N., Maguire, R., Harrow, A., Di Domenico, D., Croy, S., MacGillivray,
 84. S., 2014. What is the value of the routine use of patient-reported outcome measures
 85. toward improvement of patient outcomes, processes of care, and health service
 86. outcomes in cancer care? A systematic review of controlled trials. J Clin Oncol 32, 1480–
 87. https://doi.org/10.1200/JCO.2013.53.5948
 88. Langstrup, H., 2019. Patient-reported data and the politics of meaningful data work. Health
 89. Informatics J 25, 567–576. https://doi.org/10.1177/1460458218820188
 90. Langstrup, H., Moreira, T., 2022. Infrastructuring experience: what matters in patientreported
 91. outcome data measurement? Biosocieties 17, 369–390. https://doi.org/10.1057/
 92. S41292-020-00221-5
 93. Latour, B., 1993. We have never been modern. Harvester Wheatsheaf, New York.
 94. Petrakaki, D., Hilberg, E., Waring, J., 2021. The Cultivation of Digital Health Citizenship.
 95. Soc Sci Med 270, 113675. https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2021.113675
 96. Porter, M.E., 2010. What Is Value in Health Care? New England Journal of Medicine 363,
 97. –2481. https://doi.org/10.1056/NEJMP1011024)
 98. Powell, J., Newhouse, N., Boylan, A.-M., Williams, V., 2016. Digital health citizens and the future
 99. of the NHS. Digit Health 2, 205520761667203. https://doi.org/10.1177/2055207616672033
 100. Prainsack, B., Ciechanover, A.J., 2022. The advent of automated medicine? The values and
 101. meanings of precision, in: Barilan, Y.M., Brusa, M., Ciechanover, A.J. (Eds.), Can Precision
 102. Medicine Be Personal, Can Personalized Medicine Be Precise? Oxford University
 103. Press, Oxford, England, pp. 203–216.
 104. PRO Sekretariatet, 2017. Det nationale arbejde med PRO.
 105. Regeringen, Danske Regioner, 2016. Aftale om regionernes økonomi for 2017.
 106. Region Hovedstaden, 2022. Fra aktivitetsstyring til værdibaseret styring og nærhedsfinansiering
 107. [WWW Document]. URL https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Om-Region-
 108. H/oekonomi/FAQ-om-oekonomi/Sider/Fra-aktivitetsstyring-til-vaerdibaseret-styring.
 109. aspx (accessed 11.1.23).
 110. Region Midtjylland, 2023. AmbuFlex, Center for PRO [WWW Document]. URL https://
 111. www.fagperson.sundhed.rm.dk/til-ansatte-og-samarbejdspartnere/ambuflex/ (accessed
 112. 31.23).
 113. Star, S., 2010. This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept on JSTOR.
 114. Sci Technol Human Values 35, 601–617.
 115. Torenholt, R., Langstrup, H., 2023. Between a logic of disruption and a logic of continuation:
 116. Negotiating the legitimacy of algorithms used in automated clinical decisionmaking.
 117. Health N Hav 27, 41–59. https://doi.org/10.1177/1363459321996741
 118. Torenholt, R., Saltbæk, L., Langstrup, H., 2020. Patient data work: filtering and sensing
 119. patient-reported outcomes. Sociol Health Illn 42, 1379–1393. https://doi.org/10.1111/1467-
 120. 13114
 121. Tørring, M.L., 2015. Overbevisning smitter. Feltraportage fra et Cancerregister. Jorden Folk
 122. , 60–69.
 123. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 39, 5-22
 124. Trisha Greenhalgh, C.H., 2011. User Involvement in Health Care, 1st ed. Wiley, Newark.
 125. https://doi.org/10.1002/9781444325164
 126. ViBIS, 2016. Program PRO. Anvendelse af PRO-data i kvalitetsudviklingen af det danske
 127. sundhedsvæsen -anbefalinger og vidensgrundlag. København.
 128. VIBIS, 2013. Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse. En kvalitativ undersøgelse.
 129. Wachter, R.M., 2015. The digital doctor: hope, hype, and harm at the dawn of medicine’s
 130. computer age. McGraw-Hill Education, New York.