Årg. 21 Nr. 39 (2023): Patient Rapporterede Oplysninger
Originalartikler

PRO som bro til en helhedsorienteret tilgang til patienter med hæmatologiske kræftformer - En kritisk perspektivering

Stine Thestrup Hansen
Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital; Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital; Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
Bio
Mette Kjerholt
Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Bio

Publiceret 2023-12-07 — Opdateret d. 2023-12-07

Versioner

Nøgleord

 • PRO,
 • Hæmatologi,
 • Sygepleje,
 • Helhedsorienterede forløb,
 • Anvendelsesorieteret forskning

Citation/Eksport

Thestrup Hansen, S., & Kjerholt, M. (2023). PRO som bro til en helhedsorienteret tilgang til patienter med hæmatologiske kræftformer - En kritisk perspektivering. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 21(39). https://doi.org/10.7146/tfss.v21i39.133812

Resumé

Introduktion

Der er evidens for, at kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter forbedres, når Patientrapporterede Oplysninger (PRO) anvendes aktivt i kliniske konsultationer. PRO kan bidrage til en personcentreret og helhedsorienteret pleje og behandling samt understøtte at beslutninger træffes på et fælles grundlag.  Anvendelse af PRO har vundet indpas på danske hospitaler, men der mangler endnu viden om potentialet ved anvendelse af PRO i sygeplejefaglige konsultationer med hæmatologiske patienter, som har langvarige behandlings- og plejeforløb.

 

Studiet ”PRO i praksis”

På den baggrund iværksatte Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital et multi-metode studie om PRO i praksis. Formålet med studiet var blandt andet, at undersøge om sygeplejerskers brug af PRO i praksis understøttede en helhedsorienteret tilgang til pleje og behandling af patienter diagnosticeret med kroniske hæmatologiske kræftformer.

Studiet var et kvalitativt etnografisk studie som foregik fra 2016 til 2020. Analysen var inspireret af Habermas’ kritiske teori.

 

Resultater

I alt blev 9 sygeplejersker observeret under deres konsultationer med patienter og efterfølgende interviewet. Studiet viste, at sygeplejerskerne oplevede informationerne som de fik via PRO-data understøttende for deres arbejde med pleje og behandling til patienterne. Sygeplejerskerne havde imidlertid ikke rammer og muligheder for at bruge PRO aktivt under konsultationerne i den tid der var til rådighed, idet sygeplejerskerne prioriterede tiden til drøftelse af blodprøvesvar og instrumentel medicinsk behandling.

 

Konklusion

Det er stadig uvist om PRO kan fremme en personcentreret og helhedsorienteret sygepleje til patienter med hæmatologiske kroniske kræftformer, og om brugen af PRO kan indfries indenfor de aktuelle organisatoriske rammer og vilkår, som sygeplejen i en hospitalskontekst udøves i.

Referencer

 1. Birkler, J., 2022. Sundhedsvæsenets ensidige fokus har tabt blikket for omsorgens kvalitet og værdi. Altinget.
 2. Börner, S., Petersen, N., Rosa, H., Stiegler, A., 2020. Paradoxes of late-modern autonomy imperatives: Reconciling individual claims and institutional demands in everyday practice. Br. J. Sociol. 71, 236–252. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12731
 3. Claudius Welinder, P., 2021. Håndbog i sygepleje: Hæmatologi, 1. udgave. ed, Håndbøger / FADL’s Forlag. FADL, Roskilde.
 4. Cruz Rivera, S., Aiyegbusi, O.L., Ives, J., Draper, H., Mercieca-Bebber, R., Ells, C., Hunn, A., Scott, J.A., Fernandez, C. V, Dickens, A.P., Anderson, N., Bhatnagar, V., Bottomley, A., Campbell, L., Collett, C., Collis, P., Craig, K., Davies, H., Golub, R., Gosden, L., Gnanasakthy, A., Haf Davies, E., von Hildebrand, M., Lord, J.M., Mahendraratnam, N., Miyaji, T., Morel, T., Monteiro, J., Zwisler, A.-D.O., Peipert, J.D., Roydhouse, J., Stover, A.M., Wilson, R., Yap, C., Calvert, M.J., 2022. Ethical Considerations for the Inclusion of Patient-Reported Outcomes in Clinical Research: The PRO Ethics Guidelines. JAMA 327, 1910–1919. https://doi.org/10.1001/jama.2022.6421
 5. Damen, M.D.C., Westerweel, P.E., Levin, M.D., Pelle, A.J., 2022. Unmet supportive care needs, anxiety and depression in haematology patients during watch-and-wait. Psychooncology. 31, 176–184. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pon.5800
 6. Danske Patienter, VIBIS, 2016. Partnerskab om PRO [WWW Document]. URL https://danskepatienter.dk/vibis/inddragelse-i-eget-forloeb/pro-data/partnerskab-om-pro (accessed 6.22.22).
 7. Dobrozsi, S., Panepinto, J., 2015. Patient-reported outcomes in clinical practice. Hematol. Am. Soc. Hematol. Educ. Progr. 2015, 501–506. https://doi.org/10.1182/asheducation-2015.1.501
 8. Efficace, F., Gaidano, G., Lo-Coco, F., 2017. Perspective Patient-reported outcomes in hematology: is it time to focus more on them in clinical trials and hematology practice? Blood 130, 859–867. https://doi.org/10.1182/blood-2017-03-737403
 9. Goswami, P., Khatib, Y., Salek, S., 2019. Haematological malignancy: Are we measuring what is important to patients? A systematic review of quality-of-life instruments. Eur. J. Haematol. 102, 279–311. https://doi.org/10.1111/ejh.13203
 10. Habermas, J., 1982a. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1 : Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, 2. Aufl. ed. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 11. Habermas, J., 1982b. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2 : Zur kritik der funktionalistischen Vernunft, 2. Aufl. ed. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 12. Hafliðadóttir, S.H., Juhl, C.B., Nielsen, S.M., Henriksen, M., Harris, I.A., Bliddal, H., Christensen, R., 2021. Placebo response and effect in randomized clinical trials: meta-research with focus on contextual effects. Trials 22, 493. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05454-8
 13. Kjerholt, M., 2004. Omsorgssvigt i plejen til gamle - hvad og hvorfor, Publikation fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, nr. 61/2004. Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, Århus.
 14. Knoblauch, H., 2005. Focused Ethnography. Forum Qual. Sozialforsch. / Forum Qual. Soc. Res. 6, 44. https://doi.org/10.17169/fqs-6.3.20
 15. Langstrup, H., 2018. Patient-reported data and the politics of meaningful data work. Health Informatics J. 25, 567–576. https://doi.org/10.1177/1460458218820188
 16. McCormack, B., McCance, T., McCormack, B., 2016. Person-centred practice in nursing and health care: theory and practice, Second edi. ed. John Wiley & Sons Inc., Chichester, West Sussex.
 17. Partnerskab om PRO, Kræftens Bekæmpelse, 2017. Årsmagasin 2017. https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer - Eksterne/A_Danske Patienter %28eksterne%29/aarsmagasin_pro_2017.pdf.
 18. Scherber, R., Mesa, R.A., 2015. Survival and new cancers with myeloproliferative neoplasms. Lancet Haematol. https://doi.org/10.1016/S2352-3026(15)00109-X
 19. Sodemann, M., 2021. De raske har stukket de syge blår i øjnene. Vi har ikke ét sundhedsvæsen. Sundhedsmonitor.dk. https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8282149/De-raske-har-stukket-de-syge-bl%C3%A5r-i-%C3%B8jnene.-Vi-har-ikke-%C3%A9t-sundhedsv%C3%A6sen.
 20. Sundhedsstyrelsen, 2015. Opfølgningsprogram for kroniske myeloide sygdomme.
 21. Thestrup Hansen, S., 2020. Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) integrated in the follow-up of patients diagnosed with haematological cancers: A qualitative study of patients’ and health care professionals’ experiences [PhD thesis]. University of Southern Denmark, Odense. https://doi.org/10.21996/3ed4-9w37
 22. Thestrup Hansen, S., Kjerholt, M., Christensen, S.F., Brodersen, J., Hølge-Hazelton, B., 2020a. “I Am Sure That They Use My PROM Data for Something Important.” A Qualitative Study About Patients’ Experiences From a Hematologic Outpatient Clinic. Cancer Nurs. 43, E273–E282. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000738
 23. Thestrup Hansen, S., Kjerholt, M., Friis Christensen, S., Brodersen, J., Hølge-Hazelton, B., 2021. Nurses’ Experiences When Introducing Patient-Reported Outcome Measures in an Outpatient Clinic: An Interpretive Description Study. Cancer Nurs. 44.
 24. Thestrup Hansen, S., Kjerholt, M., Friis Christensen, S., Brodersen, J., Hølge-Hazelton, B., 2020b. User experiences on implementation of patient reported outcome measures (PROMs) in a Haematological outpatient clinic. J. Patient-Reported Outcomes 4. https://doi.org/10.1186/s41687-020-00256-z
 25. Thestrup Hansen, S., Kjerholt, M., Friis Christensen, S., Hølge-Hazelton, B., Brodersen, J., 2019. Haematologists’ experiences implementing patient reported outcome measures (PROMs) in an outpatient clinic: a qualitative study for applied practice. J. Patient-Reported Outcomes 3, 74. https://doi.org/10.1186/s41687-019-0166-6