Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (TFSS) behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet TFSS er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for TFSS til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på kontakt@sygdomsamfund.dk 

 

 Log in her eller øverst på for at indsende en ny artikel, eller se dine igangværende indsendelser.