Forord

  • Peter Widell Institut for Æstetik og Kommunikation, Norisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet
  • Simon Borchmann Institut for Æstetik og Kommunikation, Norisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet
  • Ulf Dalvad Berthelsen

Abstract

Author Biographies

Peter Widell, Institut for Æstetik og Kommunikation, Norisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet
Lektor
Simon Borchmann, Institut for Æstetik og Kommunikation, Norisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet
Lektor
Ulf Dalvad Berthelsen
How to Cite
Widell, P., Borchmann, S., & Berthelsen, U. (1). Forord. Scandinavian Studies in Language, 3(2). https://doi.org/10.7146/sss.v3i2.6255
Section
Redaktionelt