Tekstteori: Tekstteorien og den problematiske grænseflade mellem sprog og handling

  • Peter Harder Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Abstract

Denne artikel er et diskussionsindlæg der forsøger at perspektivere forrige nummers artikler i forhold til den fælles problemstilling. Det overordnede perspektiv der er valgt, er tekstbeskrivelsen som et mødested for fundamentalt forskellige teoretiske indfaldsvinkler, især den sproglige systembeskrivelse og den pragmatiske handlingsbeskrivelse. Der er lagt særlig vægt på vanskelighederne med at skille dem tilstrækkelig klart fra hinanden, hvilket er nødvendigt for at kunne vise hvad de hver især kan bidrage med. På basis heraf diskuteres de enkelte bidrag og deres forskellige pointer i forhold til problematikken.

Author Biography

Peter Harder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Professor
How to Cite
Harder, P. (1). Tekstteori: Tekstteorien og den problematiske grænseflade mellem sprog og handling. Scandinavian Studies in Language, 3(2). https://doi.org/10.7146/sss.v3i2.6254
Section
Articles