Tekst og ytringshandlingsteori

  • Kjell Lars Berge Universitetet i Oslo

Abstract

I artikkelen presenteres det hvordan innsikter fra etablert talehandlingsteori kan anvendes og innlemmes i en utviklet tekstteori der tekster forstås som kulturelt legitimerte meningskapende ytringer i ulike situasjons- og kulturkontekster. I artikkelen vises det hvordan talehandlinger – forstått som ytringshandlinger – er innordnet i tre ulike globale tekststrukturelle mønstre: hiararkiske og lineære strukturer, samt rammestrukturer. Det vises hvordan ytringshandlinger forholdet seg til teksters flerstemmighet. Artikkelen forholder seg første og fremst til tekstteoretiske og –empiriske studier fra Norge og Norden, men diskuterer kortfattet tilsvarende faglig utvikling i systemisk-funksjonell lingvistikk, i den såkalte ”Geneve”-skolen og retorisk struktureteori. I artikkelen er de teoretiske resonnementene ledsaget av konkrete tekster hentet fra autentiske ytringssituasjoner.

Author Biography

Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
Professor ved Institut for Lingvistiske og nordiske studier, UiO
How to Cite
Berge, K. (1). Tekst og ytringshandlingsteori. Scandinavian Studies in Language, 1(1). https://doi.org/10.7146/sss.v1i1.3791
Section
Articles