"Det er bare i hjertet mitt" - Portræt av en transspråklig ungdom som diktskriver

  • Joke Dewilde Universitetet i Oslo

Abstract

Dette er en artikkel om den transspråklige ungdommen Khushi, som diktskriver hjemme og på skolen. Studien som hun er del av, er en lingvistisk etnografi der jeg gjennom et skoleår har studert elever i en innføringsklasse for sent ankomne ungdommer gjennom deltakende observasjon, intervju, lydopptak og innsamling av tekster. Jeg anvender en transspråklig forståelse av literacy som utfordrer konvensjonelle forståelser av språk som avgrensede enheter, skriving som selvstendige produkter og forfattere som individuelle skrivere. Analysene viser at diktene som Khushi skriver hjemme, er rekontekstualiseringer av bollywoodsanger framfor tekster hun har skrevet selv, en praksis og et språk som hun trekker veksler på når hun skriver norsk på skolen. Hun er redd for å skrive dikt på skolen, og analysene viserhvordan oversettelse og transspråklige praksiser er med på å myndiggjøre Khushi som en skriver på norsk. Artikkelen avslutter med å understreke viktigheten av at lærere skaper trygge skriverom på skolen.

Published
2016-11-22
How to Cite
Dewilde, J. (2016). "Det er bare i hjertet mitt" - Portræt av en transspråklig ungdom som diktskriver. Scandinavian Studies in Language, 7(2). https://doi.org/10.7146/sss.v7i2.24825
Section
Articles