Deiksis i sprog og kontekst

  • Kirsten Jeppesen Kragh Københavns Universitet
  • Erling Strudsholm Københavns Universitet

Abstract

Med udgangspunkt i en undersøgelse af den deiktiske relativsætning på fransk, italiensk og dansk påvises relevansen af at inddrage pragmatiske og kognitive kategorier som deiksis og perception i sprogbeskrivelsen. Endvidere diskuteres mulige relationer mellem sproglige forskelle og ekstralingvistiske faktorer og nytten af at benytte opdelinger der ikke kun bygger på noget rent sprogtypologisk, men også inddrager kulturbundne forhold.

Published
2015-04-07
How to Cite
Kragh, K., & Strudsholm, E. (2015). Deiksis i sprog og kontekst. Scandinavian Studies in Language, 6(3). https://doi.org/10.7146/sss.v6i3.20651
Section
Articles