Ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet

Authors

  • Anne-Mette Veber Nielsen Center for Læseforskning Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Københavns Universitet
  • Hanne Trebbien Daugaard Center for Læseforskning Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Københavns Universitet
  • Holger Juul Center for Læseforskning Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/sss.v8i1.102282

Keywords:

psykolingvistik, eksperimentelt design, ordkendskabsundervisning, ordforråd

Abstract

Artiklen omhandler et igangværende udviklings- og forskningsprojekt, der har ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet som omdrejningspunkt. I første del af artiklen skitseres baggrunden for projektet, og der udpeges nogle overordnede tilgange til ordkendskabsundervisning. I anden del
af artiklen beskrives projektet nærmere, og der sættes fokus på én af de vigtigste og mest oplagte tilgange, nemlig direkte undervisning i udvalgte ord. I den forbindelse præsenteres resultater fra en afprøvning af et 4-ugers undervisningsforløb med 211 elever fra 3. og 4. klassetrin som deltagere. Effekten af
undervisningen vurderes gennem et eksperimentelt undersøgelsesdesign, som det kendes fra den psykolingvistiske forskningstradition.

References

Apthorp, H., Randel, B., Cherasaro, T., Clark, T., McKeown, M., & Beck, I. (2012). Effects of a supplemental vocabulary program on word knowledge and passage comprehension. Journal of Research on Educational Effectiveness, 5(2), 160–188.

Baumann, J., Edwards, E., Boland, E., Olejnik, S., & Kame’enui, E. (2003). Vocabulary Tricks: Effects of Instruction in Morphology and Context on Fifth-Grade Students’ Ability to Derive and Infer Word Meanings. American Educational Research Journal, 40(2), 447–494. https://doi.org/10.3102/00028312040002447

Beck, I. L., McKeown, M. G., & Kucan, L. (2013). Bringing Words to Life, Second Edition, Robust Vocabulary Instruction (2. udg.). Guilford Publications.

Cain, K., & Oakhill, J. (2011). Matthew effects in young readers: Reading comprehension and reading experience aid vocabulary development. Journal of Learning Disabilities, 44(5), 431–443. https://doi.org/10.1177/0022219411410042

Cunningham, A. E. (2005). Vocabulary growth through independent reading and reading aloud to children. I: Hiebert, E. H. & Kamil, M. (red). Teaching and Learning Vocabulary: Bringing Research to Practice (s. 45–68) Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.

Ehri, L. C. (2005). Learning to Read Words: Theory, Findings, and Issues. Scientific Studies of Reading, 9(2), 167–188.

Ehri, L. C. (2014). Orthographic mapping in the acquisition of sight word reading, spelling memory, and vocabulary learning. Scientific Studies of Reading, 18(1), 5–21. https://doi.org/10.1080/10888438.2013.819356

Elbro, C. & Poulsen, M. (2015). Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse. København: Hans Reitzels forlag.

Elleman, A. M., Lindo, E. J., Morphy, P., & Compton, D. L. (2009). The Impact of Vocabulary Instruction on Passage-Level Comprehension of School-Age Children: A Meta-Analysis. Journal of Research on Educational Effectiveness, 2(1), 1–44. https://doi.org/10.1080/19345740802539200

Katz, L. A., & Carlisle, J. F. (2009). Teaching students with reading difficulties to be close readers: A feasibility study. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 40(3), 325–340. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2009/07-0096)

Nagy, W. E., Anderson, R. C., & Herman, P. A. (1987). Learning word meanings from context during normal reading. American Educational Research Journal, 24(2), 237–270. https://doi.org/10.3102/00028312024002237

Nation, K. (2009). Reading comprehension and vocabulary. In R. K. Wagner, C. Schatschneider, & C. Phythian-Sence (red.), Beyond Decoding. The Behavioral and Biological Foundations of Reading Comprehension (pp. 176–194). New York: Guilford Press.

Oakhill, J., Cain, K., & Elbro, C. (2015). Læseforståelse: indsigt og undervisning. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Oullette, G. P. (2006). What’s meaning got to do with it: The role of vocabulary in word reading and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 98(3), 554–566.

Perfetti, C. (2007). Reading ability: Lexical quality to comprehension. Scientific Studies of Reading, 11(4), 357–383. https://doi.org/10.1080/10888430701530730

Rosenthal, J., & Ehri, L. (2011). Pronouncing new words aloud during the silent reading of text enhances fifth graders’ memory for vocabulary words and their spellings. Reading and Writing, 24(8), 921–950. https://doi.org/10.1007/s11145-010-9239-x

Rosenthal, J., & Ehri, L. C. (2008). The mnemonic value of orthography for vocabulary learning. Journal of Educational Psychology, 100(1), 175–191. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.1.175

Shefelbine, J. L. (1990). Student factors related to variability in learning word meanings from context. Journal of Reading Behavior, 22(1), 71–97.

Silverman, R., Crandell, J. D., & Carlis, L. (2013). Read alouds and beyond: The effects of read aloud extension activities on vocabulary in head start classrooms. Early Education and Development, 24(2), 98–122. https://doi.org/10.1080/10409289.2011.649679

Silverman, R. D. (2007). Vocabulary development of English‐language and English‐only learners in kindergarten. The Elementary School Journal, 107(4), 365–383. https://doi.org/10.1086/516669

Tinkham, T. (1997). The effects of semantic and thematic clustering on the learning of second language vocabulary. Second Language Research 13(2), 138–163. https://doi.org/10.1191/026765897672376469

Zipoli, R. P. J., Coyne, M. D., & McCoach, D. B. (2011). Enhancing vocabulary intervention for kindergarten students: Strategic integration of semantically related and embedded word review. Remedial and Special Education, 32(2), 131–143. https://doi.org/10.1177/0741932510361262

Undervisningsministeriet (2017). Fagformål for faget dansk. http://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf

Downloads

Published

2017-12-11

How to Cite

Nielsen, A.-M. V., Daugaard, H. T., & Juul, H. (2017). Ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet. Scandinavian Studies in Language, 8(1). https://doi.org/10.7146/sss.v8i1.102282

Issue

Section

Articles