Arbetet för parallellspråkigheten i den finskspråkiga gemenskapen

  • Pirkko Nuolijärvi
Nøgleord: parallellspråkighet, språkundervisning, grundskola, undervisningsmetoder

Resumé

Sätten att formulera och organisera språkpolitiken i de nordiska länderna är olika. Finland är den enda stat i Norden som är officiellt tvåspråkig. Den nordiska och finländska språkpolitiken har dock gemensamma mål och principer, som stöder språkens parallella existens i våra samhällen. I denna artikel vill jag presentera och diskutera hur man i Finland strävar efter parallellspråkighet i svenska och finska i ett viktigt sammanhang, dvs.inom utbildningen. Det gäller särskilt finskspråkiga elever och studenter som borde nå en viss nivå i svenska för att kunna fungera i Finland och i Norden på detta språk. Det är självklart att de måste kämpa mer än de som talar nordiska språk som modersmål.
Publiceret
2015-12-16
Citation/Eksport
Nuolijärvi, P. (2015). Arbetet för parallellspråkigheten i den finskspråkiga gemenskapen. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22813