När sommerfugle blir till sommarflugor – eller när grannspråk blir främmande språk

  • Mari Bacquin
  • Robert Zola Christensen

Resumé

I den här artikeln behandlas några typiska problem som uppstår vid översättning mellan danska och svenska. Översättarna låter sig relativt ofta vilseledas av att de två språken historiskt sett ligger så nära varandra, vilket kan leda till onaturliga och rentav felaktiga översättningar. Vi tar här upp två olika typer av problem. För det första uppstår problemen vid översättning av ord som har samma etymologiska ursprung, men där betydelseutvecklingen gått i olika riktning. För det andra kan problemen gälla stilnivå. I värsta fall blir översättningen en blek och urvattnad kopia av originaltexten.
Publiceret
2011-01-01
Citation/Eksport
Bacquin, M., & Christensen, R. (2011). När sommerfugle blir till sommarflugor – eller när grannspråk blir främmande språk. Sprog I Norden, 42(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17336