Om film- och nyhetsöversättning och skillnarderna mellan dem

  • Riina Heikkilä

Resumé

I artikeln berättar Riina Heikkilä om sina erfarenheter som film- och nyhetsöversättare
under drygt tio års tid. Fokus ligger dels på hennes freelanceverksamhet
som film- och tv-serieöversättare och dels på hennes arbete som översättare
på Sveriges televisions (SVT) finskspråkiga nyhetssändning Uutiset.

Publiceret
2013-02-01
Citation/Eksport
Heikkilä, R. (2013). Om film- och nyhetsöversättning och skillnarderna mellan dem. Sprog I Norden, 44(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17137
Sektion
Artikler