Endrede grenseflater i en norsk religionsmodell?

  • Ulla Schmidt
Nøgleord: State and religion, constitution and religion, religion in hospitals, Norwegian model of religion

Resumé

In this article I analyse three types of borders in the Norwegian model of religion, as they are expressed in two areas: in the area of constitution and other basic legislation, and in the area of public health care and hospitals. These three types are: 1) the border between the state and the majority church with respect to which I particularly focus on the implications of the recent changes to the Norwegian constitution; 2) between the state and religious and worldview communities; 3) and between the majority church and religious communities. A main conclusion is that these borders follow different patterns and trajectories in the two areas of legislation and health care. In the final section, I discuss this conclusion in the light of Linda Woodhead’s recent contributions to a theory of public religion.

Denne artikkelen analyserer tre grenseflater i en norsk religionsmodell, slik disse viser seg på to områder, nemlig i Grunnloven og annen sentral lovgivning, og innen helsesektoren og offentlige sykehus. Disse tre er grense¬flatene mellom staten og majoritetskirken, med særlig vekt på betydningen av grunn¬lovsendringene fra 2012, mellom staten og tros- og livssynssamfunnene, og mellom majoritetskirken og tros- og livssynssamfunnene. En sentral konklusjon er at disse grenseflatene ikke følger de samme linjene når vi sammenligner Grunnloven og annen lovgivning med helsesektor og sykehus, men snarere viser forskjellige mønstre. I et avsluttende avsnitt diskuteres denne konklusjonen nærmere i lys av Linda Woodheads bidrag til teori om offentlig religion

Publiceret
2015-11-20
Citation/Eksport
Schmidt, U. (2015). Endrede grenseflater i en norsk religionsmodell?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (62), 171-188. https://doi.org/10.7146/rt.v0i62.22576